CZ EN

Vyhláška č. 236/2005 Sb.

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 236/2005 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář