CZ EN

Vyhláška č. 546/2004 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 546/2004 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář