CZ EN

Informace odboru 73 k usnesení vlády č. 493 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 224/2020 Sb., bude s účinností od 11. května 2020 od 00:00 hod. zrušeno usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 453, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 195/2020 Sb., kterým byl zakázán provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Z výroku I. usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření dále výslovně nevyplývá, že by byl provoz heren a kasin zakázán i po 10. květnu 2020. Pokud se provozovatelé hazardních her rozhodnou otevřít herny a kasina, je nutné respektovat pravidla stanovená ve výše uvedeném nařízení vlády pro provoz provozoven, ve kterých není zakázán provoz, a to za současného zachování podmínek pro provozování hazardních her. Doporučujeme sledovat další vývoj v této oblasti, zejména pak sdělení či usnesení vlády České republiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář