CZ EN

Odmítnutí jednou přijatých automatizovaných výstupů v případě opravy věcných chyb

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) informuje o změně nastavení infomačního systému pro provozování hazardních her při přijímání automatizovaných výstupů. Ke změně dochází v případě, že provozovatel využije postupu podle § 5 reportingové vyhlášky a rozhodne se iniciovat opravu věcných chyb v automatizovaných výstupech.

V případě, že provozovatel požádá o opravu věcných chyb v některém z dříve poskytnutých automatizovaných výstupů a dojde k poskytnutí automatizovaného výstupu ve vyšší verzi, dochází k opětovné kontrole splnění vstupních kontrol u všech automatizovaných výstupů, které následují po tomto prvním opravovaném automatizovaném výstupu.

Např. dojde-li k opravě automatizovaného výstupu za období 7.12.2022 od 08:00, jsou zkontrolovány všechny následující automatizované výstupy (např. 7.12.2022 od 16:00, 8.12.2022 od 00:00, …).

Pokud některý z těchto automatizovaných výstupů nesplní nově podmínky pro přijetí, dojde k odmítnutí tohoto dříve přijatého automatizovaného výstupu, ačkoli byl již provozovatel v minulosti notifikován, že došlo k jeho přijetí

Provozovatel je o této skutečnosti informován totožným způsobem, jako by automatizovaný výstup poskytoval poprvé. Provozovateli je předán potvrzovací balíček pouze v případě, že poskytnutý automatizovaný výstup není formálně správný. Nedostává tedy informaci o opětovné úspěšné kontrole. Orgán vykonávající dozor odešle ERR potvrzovací balíček na adresu:

https://<URL chyba>?protokol=<Název balíčku>.err.zip.p7e.p7s

Kde <URL chyba> je část adresy internetové stránky poskytnutá provozovatelem používaná k sestavení adresy, na kterou má být zaslán potvrzovací balíček v případě, kdy poskytnutý automatizovaný výstup není formálně správný.

Zároveň je potvrzovací balíček dostupný na adrese:

  • pro playground: https://reporting-pg.hazard.spcss.cz/data/<Název balíčku>.err.zip.p7e.p7s 
  • pro produkční prostředí: https://reporting-hazard.celnisprava.cz/data/<Název balíčku>.err.zip.p7e.p7s 

obdobně jako v případě prvního poskytnutí automatizovaného výstupu. Původně publikovaný potvrzovací balíček, který indikoval přijetí prvního poskytnutého automatizovaného výstupu je odstraněn a nadále není dostupný.

K vyhodnocení dodatečné formální nesprávnosti může dojít zejména z několika důvodů: dojde k přerušení vazeb mezi záznamy v opravovaném a dříve poskytnutém automatizovaném výstupu, či dříve poskytnutý automatizovaný výstup dále nesplňuje vstupní kontroly, které jsou nastaveny v okamžiku opětovného posouzení automatizovaného výstupu.

Pokud provozovatel obdrží informaci o odmítnutí dříve přijatého automatizovaného výstupu, je povinen poskytnout opravený automatizovaný výstup znovu ve vyšší verzi jako by postupoval podle § 4 reportingové vyhlášky, tedy znovu poskytne automatizovaný výstup, ve kterém chyby odstraní.

V návaznosti na výše uvedené se doporučuje zavést pravidelnou kontrolu, zda nedošlo ke změně stavu dříve přijatého automatizovaného výstupu. To platí zejména v období, kdy provozovatel provádí opravu věcných chyb.

I nadále se předpokládá, že proces provádění věcných oprav a postup při přijímání automatizovaných výstupu bude koordinován prostřednictvím operátorů ServiceDesku, kteří s provozovateli mohou koordinovat postup nápravy. V případě potřeby bude kontaktována osoba, která je uvedena jako kontaktní osoba v žádosti o opravu věcných chyb. 

Dne 22. 12. 2022 bude výše uvedená funkcionalita nasazena na testovací prostředí pro provozovatele (Playground). Nasazení na Produkční prostředí je plánováno na 7. 2. 2023.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.