CZ EN

Informace o plánovaném zapnutí validací

Aktualizované znění naleznete zde: Aktualizovaný Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku


Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že v minulosti mohlo při přijímání automatizovaných výstupů dojít k situaci, kdy v případě statických dat* byly přijaty záznamy, přestože obsahovaly změny některých položek, u kterých změna obsahu není povolena. Jedná se o změnu položky ZrizeniCas v datovém souboru konto.csv, položek Kraj, PSC, TypMisto v datovém souboru místo.csv a položky HraKategorie v datovém souboru evidence_her.csv.

S účinností od 1. 3. 2022 bude při přijímání automatizovaných výstupů podle vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat (reportingová vyhláška) vynucována validace typu Unchange u datových souborů obsahujících tzv. statická data. K jednotlivým validacím u konkrétních položek blíže přiložený přehled.

Důsledné vynucování validace typu Unchange u statických dat může v některých případech vést k tomu, že bude odmítnuto přijetí automatizovaného výstupu z důvodu nepovolené změny některé položky. V návaznosti na výše uvedené se doporučuje zkontrolovat, zda nastavení informačního systému provozovatele odpovídá pravidlům a nebude tak zasílán změněný obsah položek v nedovolených případech.

*Poznámka: Datové soubory pro vzdálený přístup: provozovatel.csv, konto.csv, herni_pozice.csv, evidence_her.csv, místo.csv; datové soubory pro denní herní výkaznictví nebo denní herní zápis: provozovatel.csv, evidence_her.csv, místo.csv

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.