CZ EN

Přehled výsledků provozování hazardních her za rok 2017

V roce 2017 bylo sázejícími vloženo do hry 224,1 mld. Kč, zároveň 184,3 mld. Kč bylo sázejícím vyplaceno na výhrách. Hrubé příjmy legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her plynoucí z rozdílu mezi vloženými finančními prostředky do hry a finančními prostředky vyplacenými zpět hráčům tak v roce 2017 dosáhly částky 39,8 mld. Kč.

Oproti roku 2016 vzrostl objem finančních prostředků vsazených do hry o 14,1 %. Rovněž objem vyplacených prostředků vzrostl o 17,3 %. Příjmy provozovatelů se tak vlivem zvýšených objemů prostředků vložených do hry navýšily oproti roku 2016 o 1,1 %.

S účinností zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), došlo ke změně struktury evidence hazardních her. Jednotlivé druhy hazardních her jsou v nynějším přehledu rozděleny dle způsobu jejich provozování, a to na část landbased a část internet. Rozdělení tedy zohledňuje způsob provozu. Z tohoto důvodu není zajištěna plná kontinuita s předchozími grafy, a to zejména z toho důvodu, že některé druhy hazardních her nebylo možné podle předchozí úpravy provozovat prostřednictvím internetu a dále pak proto, že nový zákon o hazardních hrách nově kategorizuje jiným způsobem druhy hazardních her. Například kategorie "peněžitých nebo věcný loterií", "číselných loterií" a "okamžitých loterií", které byly za rok 2016 prezentovány jednotlivě, jsou nově za rok 2017 sloučeny do kategorie "loterie".

Obdobně jako v roce 2016 se velký nárůst objemu vsazených částek odehrál v oblasti kursových sázek provozovaných prostřednictvím internetu, jejichž podíl se každý rok zvyšuje a dosahuje z hlediska finančních prostředků vsazených do hry 1/4 celého trhu. Nejvýraznější nárůst objemu vsazených částek se odehrál v oblasti živých her, a to zejména u her provozovaných prostřednictvím internetu. Nově jsou evidovány vsazené finanční prostředky za rok 2017 u loterií a technických her provozovaných prostřednictvím internetu, a to z důvodu nemožnosti provozovat tento druh hazardních her v předchozích letech jako internetovou hru. Zcela novou kategorií hazardní hry je turnaj malého rozsahu, která byla zavedena se zákonem o hazardních hrách.

Z údajů, které finanční správa obdržela v rámci daňových přiznání provozovatelů za rok 2017 lze konstatovat, že výnos daně z hazardních her plynoucí do veřejných rozpočtů (rozpočtů obcí a státního rozpočtu) za rok 2017 dosáhl částky 12,1 mld. Kč. Nemusí se však nutně jednat o konečnou částku, protože ve lhůtě dle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může v případech doměření daně výsledná částka ještě doznat změn.

Druh loterie
nebo jiné podobné hry
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Přehled výsledků z provozování hazardních her za roky 2015 - 2017 (v Kč)
Loterie 2015 11 155 750 039 5 747 890 564 5 407 860 064
2016 11 978 745 357 5 885 165 952 6 093 580 640
2017 11 560 557 078 6 081 298 891 5 481 010 857
Loterie - internet 2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 843 996 595 467 324 106 376 672 489
Kursová sázka 2015 5 821 602 444 4 340 701 679 1 480 909 214
2016 7 045 812 626 5 538 976 244 1 506 853 112
2017 5 826 161 889 4 601 461 385 1 227 508 692
Kursová sázka - internet 2015 38 053 287 862 33 881 866 245 4 171 421 617
2016 50 379 380 318 45 180 224 867 5 199 155 451
2017 58 744 652 401 52 565 830 083 6 179 119 809
Totalizátorová hra 2015 12 706 734 6 268 205 6 438 529
2016 8 382 058 5 402 134 2 979 924
2017 7 987 266 5 099 049 2 888 217
Totalizátorová hra - internet 2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
Bingo 2015 25 188 800 18 891 587 6 297 213
2016 28 524 040 21 390 464 7 133 576
2017 30 631 620 22 973 704 7 657 916
Bingo - internet 2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
Technická hra 2015 89 672 729 316 71 390 659 137 18 282 191 209
2016 117 760 373 430 92 907 405 107 24 852 968 323
2017 114 562 071 501 92 177 229 496 22 385 348 642
Technická hra - internet 2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 15 671 530 235 13 670 160 015 2 001 370 220
Živá hra 2015 7 400 455 039 6 375 233 472 1 025 221 567
2016 8 809 093 447 7 238 999 459 1 570 093 988
2017 12 870 321 497 10 879 275 397 1 991 228 315
Živá hra - internet 2015 48 324 247 8 007 384 40 316 863
2016 420 555 057 308 947 630 111 607 427
2017 3 989 320 777 3 869 790 321 119 530 791
Tombola 2015 7 389 009 4 646 395 2 978 592
2016 8 052 265 4 789 118 3 505 713
2017 189 420 18 500 170 920
Turnaj malého rozsahu 2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 772 225 732 325 39 900

 

  Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2016 - 2017
Loterie 2016 11 978 745 357 5 885 165 952 6 093 580 640
2017 11 560 557 078 6 081 298 891 5 481 010 857
rozdíl 2017-2016 -418 188 279 196 132 939 -612 569 783
index 2017/2016 v % 96,5 103,3 89,9
Loterie - internet 2016 0 0 0
2017 843 996 595 467 324 106 376 672 489
rozdíl 2017-2016 843 996 595 467 324 106 376 672 489
index 2017/2016 v % 0,0 0,0 0,0
Kursová sázka 2016 7 045 812 626 5 538 976 244 1 506 853 112
2017 5 826 161 889 4 601 461 385 1 227 508 692
rozdíl 2017-2016 -1 219 650 737 -937 514 859 -279 344 420
index 2017/2016 v % 82,7 83,1 81,5
Kursová sázka - internet 2016 50 379 380 318 45 180 224 867 5 199 155 451
2017 58 744 652 401 52 565 830 083 6 179 119 809
rozdíl 2017-2016 8 365 272 083 7 385 605 216 979 964 358
index 2017/2016 v % 116,6 116,3 118,8
Totalizátorová hra 2016 8 382 058 5 402 134 2 979 924
2017 7 987 266 5 099 049 2 888 217
rozdíl 2017-2016 -394 792 -303 085 -91 707
index 2017/2016 v % 95,3 94,4 96,9
Totalizátorová hra - internet 2016 0 0 0
2017 0 0 0
rozdíl 2017-2016 0 0 0
index 2017/2016 v % 0,0 0,0 0,0
Bingo 2016 28 524 040 21 390 464 7 133 576
2017 30 631 620 22 973 704 7 657 916
rozdíl 2017-2016 2 107 580 1 583 240 524 340
index 2017/2016 v % 107,4 107,4 107,4
Bingo - internet 2016 0 0 0
2017 0 0 0
rozdíl 2017-2016 0 0 0
index 2017/2016 v % 0,0 0,0 0,0
Technická hra 2016 117 760 373 430 92 907 405 107 24 852 968 323
2017 114 562 071 501 92 177 229 496 22 385 348 642
rozdíl 2017-2016 -3 198 301 929 -730 175 611 -2 467 619 681
index 2017/2016 v % 97,3 99,2 90,1
Technická hra - internet 2016 0 0 0
2017 15 671 530 235 13 670 160 015 2 001 370 220
rozdíl 2017-2016 15 671 530 235 13 670 160 015 2 001 370 220
index 2017/2016 v % 0,0 0,0 0,0
Živá hra 2016 8 809 093 447 7 238 999 459 1 570 093 988
2017 12 870 321 497 10 879 275 397 1 991 228 315
rozdíl 2017-2016 4 061 228 050 3 640 275 938 421 134 327
index 2017/2016 v % 146,1 150,3 126,8
Živá hra - internet 2016 420 555 057 308 947 630 111 607 427
2017 3 989 320 777 3 869 790 321 119 530 791
rozdíl 2017-2016 3 568 765 720 3 560 842 691 7 923 364
index 2017/2016 v % 948,6 1 252,6 107,1
Tombola 2016 8 052 265 4 789 118 3 505 713
2017 189 420 18 500 170 920
rozdíl 2017-2016 -7 862 845 -4 770 618 -3 334 793
index 2017/2016 v % 2,4 0,4 4,9
Turnaj malého rozsahu 2016 0 0 0
2017 772 225 732 325 39 900
rozdíl 2017-2016 772 225 732 325 39 900
index 2017/2016 v % 0,0 0,0 0,0
CELKEM 2016 196 438 918 598 157 091 300 975 39 347 878 154
2017 224 108 192 504 184 341 193 272 39 772 546 768
rozdíl 2017-2016 27 669 273 906 27 249 892 297 424 668 614
index 2017/2016 v % 114,1 117,3 101,1

 

Druh loterie nebo jiné podobné hry Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Přehled výsledků z provozování hazardních her v roce 2017
Loterie      
Mimo internetovou hru 11 560 557 078 6 081 298 891 5 481 010 857
Internetová hra 843 996 595 467 324 106 376 672 489
Kursova sázka      
Mimo internetovou hru 5 826 161 889 4 601 461 385 1 227 508 692
Internetová hra 58 744 652 401 52 565 830 083 6 179 119 809
Totalizátorová hra      
Mimo internetovou hru 7 987 266 5 099 049 2 888 217
Internetová hra 0 0 0
Bingo      
Mimo internetovou hru 30 631 620 22 973 704 7 657 916
Internetová hra 0 0 0
Technická hra      
Mimo internetovou hru 114 562 071 501 92 177 229 496 22 385 348 642
Internetová hra 15 671 530 235 13 670 160 015 2 001 370 220
Živá hra      
Mimo internetovou hru 12 870 321 497 10 879 275 397 1 991 228 315
Internetová hra 3 989 320 777 3 869 790 321 119 530 791
Tombola 189 420 18 500 170 920
Turnaj malého rozsahu 772 225 732 325 39 900
Celkem 224 108 192 504 184 341 193 272 39 772 546 768

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář