CZ EN

Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013

V roce 2013 bylo sázejícími vloženo do hry 123,9 mld. Kč, zároveň 95,3 mld. Kč bylo vyplaceno na výhrách a příjmy provozovatelů byly 28,6 mld. Kč.

Oproti roku 2012 klesl objem vložených částek o 0,9% a s poklesem vložených částek klesl o 0,4% i objem vyplacených finančních prostředků. V návaznosti na novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012, byla upravena metodika evidence vložených a vyplacených částek a samotná podoba doposud zveřejňovaného ročního vyúčtování v oblasti loterií a jiných podobných her. Vzhledem k těmto skutečnostem byly hodnoty za rok 2012 zpětně revidovány tak, aby odpovídaly aktuálnímu členění výběru daní v rámci daňového odvodu, který zajišťuje daňová správa.

V souladu s předchozím rokem se největší nárůst objemu vložených částek odehrál v oblasti číselných a okamžitých loterií, u karetních turnajů pořádaných v kasinech, u internetových kurzových sázek a nově je evidováno zvýšení objemu vložených finančních prostředků také u binga, které v minulých třech letech zažívalo stagnaci. Naproti tomu nastal meziroční propad zejména u peněžitých a věcných loterií, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů a u karetních turnajů hraných prostřednictvím internetu.

Stejně jako v roce 2012 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi interaktivní videoloterní terminály, u kterých se hodnoty vložených a vyplacených částek meziročně prakticky nezměnily. Celkový podíl tohoto typu technického herního zařízení na vložených částkách v porovnání se všemi sázkovými hrami a loteriemi byl 41,5%.

Loterie nebo jiná podobná hra
dle loterního zákona

Druh loterie
nebo jiné podobné hry
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
1. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2012 - 2013 (v Kč)
§ 2 písm. a) Peněžité a věcné loterie 2012 222 196 971 117 820 009 104 376 962
2013 34 749 330 14 522 123 20 227 207
§ 2 písm. b) Tomboly 2012 4 746 989 2 584 156 2 162 833
2013 4 943 778 2 449 933 2 559 376
§ 2 písm. c) Číselné loterie 2012 5 979 471 760 2 783 717 982 3 195 753 778
2013 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
§ 2 písm. d) Okamžité loterie 2012 441 826 390 231 353 350 210 473 040
2013 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
§ 2 písm. e) Výherní hrací přístroje 2012 24 166 612 768 20 075 214 052 4 091 398 716
2013 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
§ 2 písm. f) Totalizátorové hry 2012 11 101 642 5 965 287 5 136 355
2013 10 682 346 7 359 384 3 322 962
§ 2 písm. g) Bingo 2012 20 369 340 14 258 538 6 110 802
2013 28 636 080 20 045 256 8 590 824
§ 2 písm. h) Kursové sázky 2012 7 605 314 622 5 591 466 079 2 013 848 543
2013 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
§ 50 odst. 3 Internetové kursové sázky 2012 14 413 021 783 12 468 924 298 1 944 097 485
2013 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
§ 2 písm. i) Sázkové hry provozované v kasinu 2012 6 556 761 787 5 276 122 484 1 280 639 303
2013 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
§ 2 písm. j) Kostky 2012 47 662 971 31 507 047 16 155 924
2013 48 972 274 33 809 535 15 162 739
§ 2 písm. k) Dostihy 2012 29 337 481 18 493 159 10 844 322
2013 25 688 492 16 663 043 9 025 449
§ 2 písm. l) Interaktivní videoloterní terminály 2012 51 233 063 443 37 897 180 375 13 335 883 068
2013 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
§ 2 písm. m) bod 1 Karetní turnaje v kasinu 2012 323 351 550 295 213 012 28 138 538
2013 983 313 499 917 272 120 66 041 379
§ 2 písm. m) bod 2 Interaktivní karetní turnaje nebo hry 2012 167 781 612 161 496 020 6 285 592
2013 111 016 811 98 481 031 12 535 780
§ 2 písm. n) Lokální loterní systémy 2012 6 345 723 056 4 511 768 941 1 833 954 115
2013 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
§ 50 odst. 3 Elektromechanické rulety 2012 7 340 390 528 6 129 677 145 1 211 917 499
2013 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
§ 50 odst. 3 Ostatní loterie a sázkové hry (elektronické pokerové stoly apod.) 2012 69 190 749 49 881 688 19 309 061
2013 31 395 782 22 773 210 8 622 572

 

  Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2. Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2012 - 2013 (v Kč)
Peněžité a věcné loterie 2012 222 196 971 117 820 009 104 376 962
2013 34 749 330 14 522 123 20 227 207
rozdíl 2013-2012 -187 447 641 -103 297 886 -84 149 755
index 2013/2012 v % 15,6 12,3 19,4
Tomboly 2012 4 746 989 2 584 156 2 162 833
2013 4 943 778 2 449 933 2 559 376
rozdíl 2013-2012 196 789 -134 223 396 543
index 2013/2012 v % 104,1 94,8 118,3
Číselné loterie 2012 5 979 471 760 2 783 717 982 3 195 753 778
2013 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
rozdíl 2013-2012 1 203 613 032 1 029 889 158 173 723 874
index 2013/2012 v % 120,1 137,0 105,4
Okamžité loterie 2012 441 826 390 231 353 350 210 473 040
2013 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
rozdíl 2013-2012 625 149 649 367 994 446 257 155 203
index 2013/2012 v % 241,5 259,1 222,2
Výherní hrací přístroje 2012 24 166 612 768 20 075 214 052 4 091 398 716
2013 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
rozdíl 2013-2012 -9 550 967 031 -8 060 187 129 -1 490 779 902
index 2013/2012 v % 60,5 59,9 63,6
Totalizátorové hry 2012 11 101 642 5 965 287 5 136 355
2013 10 682 346 7 359 384 3 322 962
rozdíl 2013-2012 -419 296 1 394 097 -1 813 393
index 2013/2012 v % 96,2 123,4 64,7
Bingo 2012 20 369 340 14 258 538 6 110 802
2013 28 636 080 20 045 256 8 590 824
rozdíl 2013-2012 8 266 740 5 786 718 2 480 022
index 2013/2012 v % 140,6 140,6 140,6
Kursové sázky 2012 7 605 314 622 5 591 466 079 2 013 848 543
2013 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
rozdíl 2013-2012 -1 040 886 275 -595 895 855 -444 990 420
index 2013/2012 v % 86,3 89,3 77,9
Internetové kursové sázky 2012 14 413 021 783 12 468 924 298 1 944 097 485
2013 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
rozdíl 2013-2012 8 047 098 638 7 499 050 615 548 048 023
index 2013/2012 v % 155,8 160,1 128,2
Sázkové hry provozované v kasinu 2012 6 556 761 787 5 276 122 484 1 280 639 303
2013 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
rozdíl 2013-2012 583 857 593 444 847 955 139 009 638
index 2013/2012 v % 108,9 108,4 110,9
Kostky 2012 47 662 971 31 507 047 16 155 924
2013 48 972 274 33 809 535 15 162 739
rozdíl 2013-2012 1 309 303 2 302 488 -993 185
index 2013/2012 v % 102,7 107,3 93,9
Dostihy 2012 29 337 481 18 493 159 10 844 322
2013 25 688 492 16 663 043 9 025 449
rozdíl 2013-2012 -3 648 989 -1 830 116 -1 818 873
index 2013/2012 v % 87,6 90,1 83,2
Interaktivní videoloterní terminály 2012 51 233 063 443 37 897 180 375 13 335 883 068
2013 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
rozdíl 2013-2012 181 003 977 -566 517 570 747 521 547
index 2013/2012 v % 100,4 98,5 105,6
Karetní turnaje v kasinu 2012 323 351 550 295 213 012 28 138 538
2013 983 313 499 917 272 120 66 041 379
rozdíl 2013-2012 659 961 949 622 059 108 37 902 841
index 2013/2012 v % 304,1 310,7 234,7
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 2012 167 781 612 161 496 020 6 285 592
2013 111 016 811 98 481 031 12 535 780
rozdíl 2013-2012 -56 764 801 -63 014 989 6 250 188
index 2013/2012 v % 66,2 61,0 199,4
Lokální loterní systémy 2012 6 345 723 056 4 511 768 941 1 833 954 115
2013 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
rozdíl 2013-2012 -1 575 342 987 -1 003 493 292 -571 849 695
index 2013/2012 v % 75,2 77,8 68,8
Elektromechanické rulety 2012 7 340 390 528 6 129 677 145 1 211 917 499
2013 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
rozdíl 2013-2012 62 763 336 110 156 256 -48 597 036
index 2013/2012 v % 100,9 101,8 96,0
Ostatní loterie a sázkové hry 2012 69 190 749 49 881 688 19 309 061
2013 31 395 782 22 773 210 8 622 572
rozdíl 2013-2012 -37 794 967 -27 108 478 -10 686 489
index 2013/2012 v % 45,4 45,7 44,7
CELKEM 2012 124 977 925 442 95 662 643 622 29 316 485 936
2013 123 897 874 461 95 324 644 925 28 573 295 067
rozdíl 2013-2012 -1 080 050 981 -337 998 697 -743 190 869
index 2013/2012 v % 99,1 99,6 97,5

 

3. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2013 (v Kč)
Druh loterie
nebo jiné podobné hry
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Peněžité a věcné loterie 34 749 330 14 522 123 20 227 207
Tomboly 4 943 778 2 449 933 2 493 845
Číselné loterie 7 183 084 792 3 813 607 140 3 369 477 652
Okamžité loterie 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243
Výherní hrací přístroje 14 615 645 737 12 015 026 923 2 600 618 814
Totalizátorové hry 10 682 346 7 359 384 3 322 962
Bingo 28 636 080 20 045 256 8 590 824
Kursové sázky 6 564 428 347 4 995 570 224 1 568 858 123
Internetová kursová sázka 22 460 120 421 19 967 974 913 2 492 145 508
Sázkové hry provozované v kasinu 7 140 619 380 5 720 970 439 1 419 648 941
Kostky 48 972 274 33 809 535 15 162 739
Dostihy 25 688 492 16 663 043 9 025 449
Interaktivní videoloterní terminály 51 414 067 420 37 330 662 805 14 083 404 615
Karetní turnaje v kasinu 983 313 499 917 272 120 66 041 379
Interaktivní karetní turnaje nebo hry 111 016 811 98 481 031 12 535 780
Lokální loterní systémy 4 770 380 069 3 508 275 649 1 262 104 420
Elektromechanické rulety 7 403 153 864 6 239 833 401 1 163 320 463
Ostatní loterie a sázkové hry 31 395 782 22 773 210 8 622 572
Celkem 123 897 874 461 95 324 644 925 28 573 229 536

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.