CZ EN

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2012

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Tabulka č. 1 - Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2008 – 2012
(v mil. Kč). 
Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Loterie 2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5
2009 7 282,2 3 616,5 3 665,7
2010 6 840,5 3 174,3 3 666,1
2011 3 950,2 1 966,9 1 983,3
2012 6 641,3 3 127,6 3 513,7
Kursové sázky 2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1
2009 8 819,3 6 216,7 2 602,6
2010 7 710,5 5 441,1 2 269,5
2011 6 551,7 4 505,9 2 045,8
2012 5 936,6 4 112,5 1 824,1
Bingo 2008 92,3 64,6 27,7
2009 28,0 19,6 8,4
2010 21,2 14,9 6,4
2011 19,9 13,9 6,0
2012 20,4 14,3 6,1
Kasina 2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5
2009 9 555,8 7 841,2 1 714,5
2010 8 918,7 7 375,1 1 543,6
2011 8 693,0 7 041,1 1 651,9
2012 10 030,7 8 346,7 1 684,0
VHP 2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0
2009 48 728,7 36 575,3 12 153,4
2010 37 812,6 29 067,8 8 744,8
2011 30 864,0 24 156,5 6 707,5
2012 25 103,1 20 757,1 4 346,0
Technické hry 2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8
2009 53 416,7 41 101,1 12 315,6
2010 64 330,9 48 738,7 15 592,2
2011 76 743,5 58 037,7 18 705,8
2012 87 804,3 67 369,8 20 434,5
Celkem 2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6
2009 127 830,7 95 370,4 32 460,3
2010 125 634,4 93 811,9 31 822,4
2011 126 822,3 95 722,0 31 100,3
2012 135 536,5 103 728,1 31 808,4

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Tabulka č. 2 - Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2011 - 2012
(v mil. Kč).
  Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Loterie 2011 3 950,2 1 966,9 1 983,3
2012 6 641,3 3 127,6 3 513,7
rozdíl 2012-2011 2 691,1 1 160,7 1 530,4
Index 2012/2011 v % 168,1 159,0 177,2
Kursové sázky 2011 6 551,7 4 505,9 2 045,8
2012 5 936,6 4 112,5 1 824,1
rozdíl 2012-2011 -615,1 -393,4 -221,7
Index 2012/2011 v % 90,6 91,3 89,2
Bingo 2011 19,9 13,9 6,0
2012 20,4 14,3 6,1
rozdíl 2012-2011 0,5 0,4 0,1
Index 2012/2011 v % 102,4 102,6 101,9
Kasina 2011 8 693,0 7 041,1 1 651,9
2012 10 030,7 8 346,7 1 684,0
rozdíl 2012-2011 1 337,7 1 305,6 32,1
Index 2012/2011 v % 115,4 118,5 101,9
VHP 2011 30 864,0 24 156,5 6 707,5
2012 25 103,1 20 757,1 4 346,0
rozdíl 2012-2011 -5 760,9 -3 399,4 -2 361,5
Index 2012/2011 v % 81,3 85,9 64,8
Technické hry 2011 76 743,5 58 037,7 18 705,8
2012 87 804,3 67 369,8 20 434,5
rozdíl 2012-2011 11 060,8 9 332,1 1 728,7
Index 2012/2011 v % 114,4 116,1 109,2
CELKEM 2011 126 822,3 95 722,0 31 100,3
2012 135 536,5 103 728,1 31 808,4
rozdíl 2012-2011 8 714,2 8 006,1 708,1
Index 2012/2011 v % 106,9 108,4 102,3

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

Tabulka č. 3 - Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2012
(v mil. Kč).
  Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Loterie - z toho: 6 641,3 3 127,6 3 513,7
Číselné loterie 5 979,1 2 783,7 3 195,4
Okamžité loterie 651,1 337,9 313,2
Sázky na sportovní výsledky (totalizátor) 11,1 6,0 5,1
Kursové sázky 5 936,6 4 112,5 1 824,1
Bingo 20,4 14,3 6,1
Kasina - z toho: 10 030,7 8 346,7 1 684,0
Kasinové hry (živé hry) 9 674,4 8 008,4 1 665,9
Karetní turnaje 356,4 338,3 18,1
Technické hry celkem - z toho: 87 804,3 67 369,8 20 434,5
Interaktivní videoloterní terminály 60 058,0 44 350,4 15 707,5
Elektromechanická ruleta 6 372,5 5 556,9 815,5
Internetová kurzová sázka 14 004,1 12 148,4 1 855,7
Lokální loterní systém 7 032,2 5 078,3 1 953,9
Ostatní technické hry 337,6 235,8 101,8
VHP v kasinech 14 819,5 13 125,7 1 693,8
VHP v obcích 10 283,6 7 631,4 2 652,2
Celkem 135 536,5 103 728,1 31 808,4

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

Tabulka č. 4 - Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012
(v mil. Kč).
    Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
Loterie rozdíl 2009-2008 -174,6 10,2 -184,8
rozdíl 2010-2009 -441,7 -442,1 0,4
rozdíl 2011-2010 -2 890,3 -1 207,4 -1 682,8
rozdíl 2012-2011 2 691,1 1 160,7 1 530,4
index 2009/2008 97,7% 100,3% 95,2%
index 2010/2009 93,9% 87,8% 100,0%
index 2011/2010 57,7% 62,0% 54,1%
index 2012/2011 168,1% 159,0% 177,2%
Kursové sázky rozdíl 2009-2008 -3 125,1 -3 265,6 140,5
rozdíl 2010-2009 -1 108,8 -775,6 -333,2
rozdíl 2011-2010 -1 158,8 -935,2 -223,7
rozdíl 2012-2011 -615,1 -393,4 -221,7
index 2009/2008 73,8% 65,6% 105,7%
index 2010/2009 87,4% 87,5% 87,2%
index 2011/2010 85,0% 82,8% 90,1%
index 2012/2011 90,6% 91,3% 89,2%
Bingo rozdíl 2009-2008 -64,3 -45,0 -19,3
rozdíl 2010-2009 -6,8 -4,7 -2,0
rozdíl 2011-2010 -1,3 -1,0 -0,4
rozdíl 2012-2011 0,5 0,4 0,1
index 2009/2008 30,3% 30,3% 30,3%
index 2010/2009 75,8% 75,9% 75,8%
index 2011/2010 93,7% 93,5% 94,2%
index 2012/2011 102,4% 102,6% 101,9%
Kasina rozdíl 2009-2008 -214,7 -107,7 -107,0
rozdíl 2010-2009 -637,1 -466,1 -171,0
rozdíl 2011-2010 -225,7 -334,0 108,3
rozdíl 2012-2011 1 337,7 1 305,6 32,1
index 2009/2008 97,8% 98,6% 94,1%
index 2010/2009 93,3% 94,1% 90,0%
index 2011/2010 97,5% 95,5% 107,0%
index 2012/2011 115,4% 118,5% 101,9%
VHP rozdíl 2009-2008 -14 617,2 -13 167,6 -1 449,6
rozdíl 2010-2009 -10 916,1 -7 507,5 -3 408,7
rozdíl 2011-2010 -6 948,6 -4 911,3 -2 037,3
rozdíl 2012-2011 -5 760,9 -3 399,4 -2 361,5
index 2009/2008 76,9% 73,5% 89,3%
index 2010/2009 77,6% 79,5% 72,0%
index 2011/2010 81,6% 83,1% 76,7%
index 2012/2011 81,3% 85,9% 64,8%
Technické hry rozdíl 2009-2008 17 512,1 13 390,2 4 121,9
rozdíl 2010-2009 10 914,2 7 637,6 3 276,5
rozdíl 2011-2010 12 412,6 9 299,0 3 113,6
rozdíl 2012-2011 11 060,8 9 332,1 1 728,7
index 2009/2008 148,8% 148,3% 150,3%
index 2010/2009 120,4% 118,6% 126,6%
index 2011/2010 119,3% 119,1% 120,0%
index 2012/2011 114,4% 116,1% 109,2%
CELKEM rozdíl 2009-2008 -683,9 -3 185,6 2 501,7
rozdíl 2010-2009 -2 196,3 -1 558,5 -637,9
rozdíl 2011-2010 1 187,9 1 910,1 -722,1
rozdíl 2012-2011 8 714,2 8 006,1 708,1
index 2009/2008 99,5% 96,8% 108,4%
index 2010/2009 98,3% 98,4% 98,0%
index 2011/2010 100,9% 102,0% 97,7%
index 2012/2011 106,9% 108,4% 102,3%

 Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Tabulka č. 5 - Srovnání výsledků VHP povolovaných obcemi za roky 2008 - 2012
(v mil. Kč).
  Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry
2008 50 927,6 39 311,5 11 616,1
2009 36 116,3 25 791,4 10 324,9
2010 25 447,4 18 282,0 7 165,4
2011 16 413,8 11 716,2 4 697,6
2012 10 283,6 7 631,4 2 652,2
rozdíl 2009-2008 -14 811,3 -13 520,1 -1 291,2
rozdíl 2010-2009 -10 668,9 -7 509,4 -3 159,5
rozdíl 2011-2010 -9 033,6 -6 565,8 -2 467,8
rozdíl 2012-2011 -6 130,2 -4 084,8 -2 045,4
index 2009/2008 70,9% 65,6% 88,9%
index 2010/2009 70,5% 70,9% 69,4%
index 2011/2010 64,5% 64,1% 65,6%
index 2012/2011 62,7% 65,1% 56,5%

Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

 

Grafy - statistiky

Graf č. 1 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze všech her celkem v mil Kč

Graf 1 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi 

Graf č. 2 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - LOTERIE

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "loterie" v mil Kč

Graf 2 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - LOTERIE

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 3 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - KURSOVÉ SÁZKY

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "kursové sázky" v mil Kč

Graf 3 -Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - KURSOVÉ SÁZKY

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 4 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - BINGO

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "bingo" v mil Kč

Graf 4 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - BINGO

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 5 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - KASINA

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "kasino" v mil Kč

Graf 5 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - KASINA

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 6 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJE

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "Výherní hrací přístroje" v mil Kč

Graf 6 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - VHP

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 7 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - TECHNICKÉ HRY

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "technické hry" v mil Kč

Graf 7 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - TECHNICKÉ HRY

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 8 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách v roce 2012

Graf 8 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách v roce 2012

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 9 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry v roce 2012

Graf č. 9 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry v roce 2012

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 10 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách - vývoj v letech 2008 - 2012

GRAF č. 10 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách - vývoj v letech 2008-2012

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 11 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry - vývoj v letech 2008 - 2012

GRAF 11 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry - vývoj v letech 2008-2012  

 Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2012

V roce 2012 bylo sázejícími vloženo do hry 135,5 mld. Kč, zároveň 103,7 mld. Kč bylo vyplaceno na výhrách. Oproti roku 2011 vzrostl objem vložených částek o 6,9%. Zatímco v roce 2011 příjmy provozovatelů navzdory růstu objemu vložených částek vykázaly pokles o 2,3%, v roce 2012 se naopak zvýšily o 2,3% a dosáhly výsledku 31,8 mld. Kč. Na rozdíl od minulých let se největší nárůst vložených částek odehrál v oblasti loterií (povolovaných dle § 2 písm. c), d) a f) zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů), které v roce 2011 zažily dramatický meziroční propad. K poklesu oproti tomu došlo u výherních hracích přístrojů a u kursových sázek na kamenných pobočkách, kdy obě sledované kategorie klesají výrazným tempem již od roku 2008.

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou odvodů vybráno od provozovatelů loterií a jiných podobných her celkem 7,7 mld. Kč (včetně příjmů ze správních poplatků) a odvod z výtěžku provozovatelů formou odvodu na veřejně prospěšné účely byl zrušen.

Stejně jako v roce 2011 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi technické hry povolované dle § 2 písm. j), l), n) a § 50 odst. 3 zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Celkový podíl těchto her na vložených částkách byl 64,8%. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu jejich podílu na trhu o 4,3 procentního bodu a nárůst byl méně než poloviční ve srovnání s předloňským růstem. Vložené částky meziročně přidaly 14,4% a jejich výše dosáhla 87,8 mld. Kč. Příjmy ze hry vzrostly o 9,2% na 20,4 mld. Kč. Vývoj meziročních nárůstů již několik let ztrácí na dynamice a pozvolna se zpomaluje. Na růstu se opět nejvíce podílí interaktivní videoloterní terminály, u kterých se vložené částky zvýšily o 6,5 mld. Kč a internetová kursová sázka, u které se vložené částky zvýšily o 4,1 mld. Kč.

Za technickými hrami následují výherní hrací přístroje s podílem na vložených částkách 18,5% (25,1 mld. Kč). Oproti roku 2011 klesl jejich podíl na trhu o 5,8 procentních bodů. Zatímco zájem o výherní hrací přístroje v kasinech je meziročně přibližně stejný, k poklesu o 37,3% u vložených částek došlo u výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi.

U „klasických“ kursových sázek založených na síti kamenných poboček (povolovaných dle § 2 písm. h) zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) dochází již několik let ke snižujícímu se zájmu hráčů o tuto formu sázení, a zatímco se v roce 2010 poměr vkladů mezi klasickou a internetovou kursovou sázkou, zařazenou v tabulkách mezi technické hry, rovnal, v roce 2011 bylo vloženo 60% vkladů do internetových kursových sázek a v roce 2012 již přes 70%. To dokládá nastupující trend směřující ke vkládání sázek prostřednictvím veřejné sítě internetu. V celkovém součtu za obě formy kursových sázek vložili hráči do hry 19,9 mld. Kč, tedy o 21,4% více než v předchozím roce.

Doslova raketový nárůst vložených částek zaznamenaly loterie. Vložené částky u loterií vzrostly o 68,1% na 6,6 mld. Kč a dostaly se prakticky na úroveň roku 2010, a rovněž tak příjmy ze hry. Kasina vykazují také výrazný nárůst vložených částek, a to o 15,4% na 10 mld. Kč, a naopak příjmy ze hry vzrostly o pouhých 1,9% na 1,7 mld. Kč.

V roce 2012 provozovalo výherní hrací přístroje povolované obcemi 340 provozovatelů. Hry povolované Ministerstvem financí provozovalo 109 provozovatelů.

Z provozovatelů her povolovaných Ministerstvem financí zaujímá přední místo na trhu společnost ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. s podílem 10,2% na vložených částkách. Společnost se věnuje provozování výherních hracích přístrojů v kasinech a interaktivním videoloterním terminálům. Druhou na trhu je společnost SLOT Group, a.s. s podílem na vložených částkách 7,7%. Společnost se zaměřuje na technická herní zařízení a sázkové hry v kasinech. Třetí největší společností s podílem 7,6% je Tipsport.net a.s., která se zabývá klasickými a internetovými kursovými sázkami.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.