CZ EN

Přehled vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2011

 

  Ekologie Kultura Nadace Obce Sociální Sport Školství Zdravotnictví Součet
Tabulka č. 1 - Prostředky na veřejně prospěšné účely v letech 2006 - 2011
2006   48 311 58 967 818 106 27 971 1 429 987 11 883 24 221 2 419 446
2007 21 053 67 768 180 968 869 747 21 287 1 511 454 10 325 38 008 2 720 610
rozdíl 07/06 21 053 19 457 122 001 51 641 -6 684 81 467 -1 558 13 787 301 164
index 07/06   140% 307% 106% 76% 106% 87% 157% 112%
2008 23 205 130 607 304 351 1 356 787 76 555 1 628 167 20 041 79 510 3 619 223
rozdíl 08/07 2 152 62 839 123 383 487 040 55 268 116 713 9 716 41 502 898 613
index 08/07 110% 193% 168% 156% 360% 108% 194% 209% 133%
2009 36 823 228 532 342 668 735 618 136 942 1 762 784 21 954 95 971 3 361 292
rozdíl 09/08 13 618 97 925 38 317 -621 169 60 387 134 617 1 913 16 461 -257 931
index 09/08 159% 175% 113% 54% 179% 108% 110% 121% 93%
2010 30 486 206 896 477 053 536 733 152 326 2 173 246 40 942 70 513 3 688 195
rozdíl 10/09 -6 337 -21 636 134 385 -198 885 15 384 410 462 18 988 -25 458 326 903
index 10/09 83% 91% 139% 73% 111% 123% 186% 73% 110%
2011 13 373 251 188 417 488 423 162 184 623 2 067 313 46 095 59 151 3 462 393
rozdíl 11/10 -17 113 44 292 -59 565 -113 571 32 297 -105 933 5 153 -11 362 -225 802
index 11/10 44% 121% 88% 79% 121% 95% 113% 84% 94%

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012

Ekologie Kultura Nadace Obce Sociální Sport Školství Zdravotnictví
Tabulka č. 2 - Podíl jednotlivých typů účelů na celkových výdajích na veřejně prospěšné účely
2006 0,0% 2,0% 2,4% 33,8% 1,2% 59,1% 0,5% 1,0%
2007 0,8% 2,5% 6,7% 32,0% 0,8% 55,6% 0,4% 1,4%
2008 0,6% 3,6% 8,4% 37,5% 2,1% 45,0% 0,6% 2,2%
2009 1,1% 6,8% 10,2% 21,9% 4,1% 52,4% 0,7% 2,9%
2010 0,8% 5,6% 12,9% 14,6% 4,1% 58,9% 1,1% 1,9%
2011 0,4% 7,3% 12,1% 12,2% 5,3% 59,7% 1,3% 1,7%

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi ,publikováno 07.08.2012

 

Graf č. 1 - Vývoj výdajů na VPÚ v letech 2006-2011

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012

 

Graf č. 2 - Podíl jednotlivých typů účelů na cekových výdajích v roce 2011


Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012

 

Účel Částka
Tabulka č. 3 - Přehled užití prostředků na VPÚ za rok 2011 - součty za účely
ekologický 13 373 245 Kč
kulturní 251 188 046 Kč
nadace 417 488 184 Kč
obec 423 161 685 Kč
sociální 184 623 245 Kč
sportovní 2 067 312 527 Kč
školství 46 094 681 Kč
zdravotní 59 150 671 Kč
Celkem včetně VHP v obcích 3 462 392 284 Kč
   
VHP v obcích 211 125 000 Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012

 

Provozovatel Účel Celkový součet
Ekologický Kulturní Nadace Obec Sociální Sportovní Školství Zdravotní
Tabulka č. 4 - Přehled užití prostředků na VPÚ za rok 2011 za hry povolené Ministerstvem financí - součty za provozovatele a účely
3E PROJEKT, a.s.   2870000     300000 15255000 520000   18945000
ACC Slot, s.r.o.   5500000   10647662         16147662
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. 800000 325000   81372994 8000000 10759357 350000 5000000 106607351
AGH VLT a.s.   1583000     200000 19609024 140000 625000 22157024
ALEKS CZ a.s.   100327       989233     1089560
Alfaboard s.r.o.       7437         7437
American game s.r.o.           36862706     36862706
American Chance Casinos a.s. 200000 5150000 1100000 6658961 1380035 8129999   1160000 23778995
APEX CASINO s.r.o.       312207         312207
APEX gaming EUROPE a. s. 81123 60000 250000 7556784 3190000 3240000   2000000 16377907
APEX On-line a.s.   1700000 3100000   100000 21230000   3430000 29560000
APEX PLAY, a.s.   4370000   800000 2350000 38220000 200000 3600000 49540000
ATENIC a.s.           500000     500000
AUTO GAMES, a.s.   2595000 50300000 250000 477760 97886000 240000 1000000 152748760
AZ-TECHNIKA a.s.   250000   900000 750000 1494500 14987918   18382418
BANCO - CASINO a.s.   5000000       5060126 7000   10067126
Belagio, s.r.o.           540000     540000
BONVER WIN, a.s. 240000 1285000 2825000 1340000 1040000 249600000 1085000 50000 257465000
BRAMAL, s.r.o.     81711           81711
Brilliant Happy Day a.s.,
Happy Day holding
    418397           418397
CAMPA - NET a.s. 180000 2321250 614000 25600000 765000 11389380 609000 498670 41977300
CASINO BOHEMIA a.s.           2008048     2008048
CASINO KARTÁČ Group a.s.   5460269       5000   7000 5472269
CASINO KARTÁČ s.r.o.   1093732             1093732
CEC Praha a.s.       7099290         7099290
CIDESA a.s.         18000 50000   18530 86530
CRAKEN a.s.     623682 21206         644888
Czech Casinos a.s.   511925     2305000 7100000 1000000 960000 11876925
Českomoravská loterijní, a.s.     1555372           1555372
Diamond Happy Day a.s.,
Happy Day holding
    1275240           1275240
DIPLOMAT spol. s r.o.           20084     20084
EL RANCHO a.s.   3340000   300000   22452000 380000 2610000 29082000
EMVA a.s.     200000     45037   100000 345037
ENDL + K, a.s. 400000 14680000 2662384 6990000 950000 64780000 55000 2285000 92802384
ERIKA, a.s.               221383 221383
Euro Queen a. s.   100000       1021409     1121409
EUROAXON a.s.           242658     242658
EVOL a.s.   150000 1000000   200000 471864     1821864
FORBES Casino, a.s.           1217058     1217058
Forbes Game, a.s.   600000     110000 96208636   1065000 97983636
FORTUNA GAME a.s.   4463000 113335 2750000 1697000 79666272 1698000 525000 90912607
FORTUNA Loterie a.s.   6360000 145890   139830 74430000   980000 82055720
Funtime Slots s.r.o.   160350     160348   160350 160348 641396
GAPA GROUP a.s.   2050000 13500000 2380000 1562067 18670000 80000 1150000 39392067
gate seven a.s.   70000 15000000 120000 1700000 30910000   400000 48200000
GESTON s.r.o.       904465         904465
GOLD HAPPY DAY a.s.,
HAPPY DAY holding
    2956096           2956096
Happy Day a.s.,
Happy Day holding
    676532           676532
HELVET GROUP a.s.   17550000 17100000   4000000 76749466,6 20200000 400000 135999466,6
HELVET LIMITED s.r.o.   750000             750000
H-FORBES s.r.o.       278278         278278
H-FORBES s.r.o. v likvidaci   295264 104119 554382   111926 206111 19777 1291579
Hollywood Spin, s.r.o.       6714421         6714421
CHANCE a.s.   1300000 2680000   9889575 30305210 1171000 75000 45420785
INCRA a.s.           100204     100204
INGO - Automatic WIN s.r.o.       5997127 6000000 250000 50000   12297127
INGO Casino a.s.   950000   4778805   650000 50000 7900000 14328805
JIMPO a.s.           611080 500000   1111080
JOKER CASINO MIKULOV a.s.           936856     936856
KATA, a.s.   28000 800000     2300813     3128813
KIMEX CASINO, a.s.   28974714             28974714
King ´s casino a.s.   1290000   2004231   517000 135000 300000 4246231
King's slots s.r.o.       2525136         2525136
KORAG, spol. s r.o.           5288622     5288622
LIVE TIP a.s.         45000 263000   29081 337081
LMJ SLOT, s.r.o.       6500983         6500983
Lobby Česká republika s.r.o.         10000       10000
LS VICTORIA s.r.o.           799445     799445
Lucky Money a.s. 1000000 155000   50000 7410000 18880397   3625000 31120397
LUCKYNOVA, a.s.     9747865   100000 2000000     11847865
MASOX a.s.   2255000 2000000     20069978 75000 650000 25049978
MAXI-TIP a.s.           445000     445000
MERKUR CASINO a.s.   15000000 100000 1048746 60598784 37060000   400000 114207530
MERKUR HEAVEN a.s.         61218       61218
MERKUR MOON a.s.       100000 539998       639998
Město Hodonín         50000       50000
Millenium Gaming & Developments a.s.   99746     771478 433124   1360000 2664348
MOD PLAY, a.s. 250000 20000 40273 750000 300000 2020156 550000 444000 4374429
multigate a. s.   1270000 18550000 3720000 2640000 59380000 180000 700000 86440000
NET and GAMES a.s.   455000 4844000   39850000 39125244 190000 240000 84704244
Paradise Casino Admiral a.s.   125000   10232006   11582256     21939262
Petr Masojídek, a.s.   18700000     100000 9296055 50000 1100000 29246055
Pisada, a.s.           197265     197265
PLAY CARD, spol. s r.o.   206429   281725 113564 348891 60226   1010835
Play games a.s.   113204 1075000 211000 1300000 13949013 150000 210000 17008217
POWER, a. s.           81952     81952
PROFI GRUP CZ a.s.       35000   203081 90000 30000 358081
QUEENS GAMES a.s.           613532     613532
Rask - PUL, a.s. 300000 50000       2062068 90000   2502068
Reakce s.r.o.         29800       29800
RIO GAMES a. s.   2015000       5505000   193000 7713000
ROAYAL GAMES BOHEMIA a.s.           1859990   20000 1879990
ROYALMATIC, s.r.o.           1517126     1517126
SAYCO, a.s.   50000       5184930     5234930
Sazka sázková kancelář, a.s.   3633893     500000 408601686   233893 412969472
Sázková kancelář, a.s.     1117241           1117241
Silver Happy Day a.s.,
Happy Day holding
    1512864           1512864
SKOKY, a.s.   85000   188200   68237     341437
SKYGAMES, s.r.o.   1000000       1024000 100076   2124076
SLATGAME s.r.o.       17899         17899
SLOT Game, a.s.   6230000   750000 345000 12236000 190000 210000 19961000
SLOT Group, a.s.   270000     35000 16498441 70000 60000 16933441
SMARAGD REAL, a.s.       807562 8788 550000     1366350
SNIP & CO,
reklamní společnost, spol. s r.o.
              152389 152389
SPORT GAMES WIN a.s. 220000 370000     710000 9976636 280000 1650000 13206636
Stardust on-line a.s.           2471     2471
Starmatic II a.s.       52246         52246
STARTIP a.s.           1125009     1125009
SUPER SLOTS s.r.o.       1896834         1896834
SYNOT TIP, a.s.   71320000 179072080   4617000 105406811 150000 240000 360805891
TIPGAMES, a.s. 1000000 1886000 200000 92000   39803000   1532000 44513000
Tipsport 01 a.s.   50000   200000 2550000 25720000   1200000 29720000
Tipsport 02 a.s. 5500000 50000       16555000   2700000 24805000
Tipsport a.s.   375000 900000 1000000 10000 25493000   155000 27933000
Tipsport.net a.s. 3125000 568000 550000 4200000 9731000 90365000   880000 109419000
True Games s.r.o.         10000 1078890 20000   1108890
VESTRA s.r.o. 27122   1000000     406864     1433986
VICTORIA - TIP a.s.           2652120     2652120
VIKTORIAPLAY a.s.   128943 72135333 39098   1322890     73626264
VIP CLUB a.s.     5461770           5461770
Viva Casino a.s.   25000 100000   3925000 119400 25000 25000 4219400
WEKOSA a.s. 50000 1395000   1000000 977000 37545000   4570600 45537600
Celkový součet 13373245 251188046 417488184 212036685 184623245 2067312527 46094681 59150671 3251267284

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012

Hodnocení vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2011

Z výtěžku za rok 2011 odvedli provozovatelé loterií a jiných podobných her povolovaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejně prospěšné účely částku 3,46 mld. Kč. Oproti roku 2010 došlo k poklesu o 0,23 mld. Kč, tj. o přibližně 6%. Ve srovnání s rokem 2009 jde o nárůst o přibližně 3%. Za hry povolené Ministerstvem financí odvedli provozovatelé 3,25 mld. Kč.

Stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2011 největší podíl prostředků použit na sportovní účely, a to 2,07 mld. Kč. Oproti roku 2010 jde o pokles o 7%.

Obce obdržely od provozovatelů celkem 0,42 mld. Kč., o 21 % méně než v roce 2010. Za tímto poklesem stojí především pokles zájmu provozovatelů o provozování výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, z nichž jsou ze zákona povinni odvádět prostředky na veřejně prospěšné účely přímo obcím. Podíl obcí na celkové částce byl 12,2%, tedy o 2,4 procentních bodů méně než v roce 2010.

Nadacím a na charitativní účely odvedli provozovatelé celkem 0,42 mld. Kč. V této oblasti došlo k poklesu oproti roku 2010 o 12%. Podíl na celkové částce se oproti roku 2010 snížil o 0,8 procentního bodu.

O 16% prostředků vydaných na veřejně prospěšné účely se podělili příjemci z oblasti ekologie (13 mil. Kč), kultury (251 mil. Kč), školství (46 mil. Kč), zdravotnictví (59 mil. Kč) a oblasti sociální (185 mil. Kč). K těmto částkám je však nutné připočíst také prostředky přerozdělené do těchto oblastí nadacemi a obcemi.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář