CZ EN

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2011

 

(v mil.Kč)
Typ Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 1 - Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 - 2011
Loterie 2007 7 256,9 3 579,4 3 677,6 70,1     718,6
2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5 68,2     752,3
2009 7 282,2 3 616,5 3 665,7 61,3     719,2
2010 6 840,5 3 174,3 3 666,1 78,7     711,6
2011 3 950,2 1 966,9 1 983,3 91,6 0,2   365,6
Kursové sázky 2007 11 972,4 10 100,8 1 871,6 54,0 18,7   245,8
2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1 76,7 25,7   314,5
2009 8 819,3 6 216,7 2 602,6 77,0 26,0   287,9
2010 7 710,5 5 441,1 2 269,5 82,2 22,7   255,9
2011 6 551,7 4 505,9 2 045,8 80,1 20,5   237,9
Bingo 2007 150,7 105,5 45,2 4,5     3,2
2008 92,3 64,6 27,7 2,8     1,9
2009 28,0 19,6 8,4 0,8     0,5
2010 21,2 14,9 6,4 0,6     0,3
2011 19,9 13,9 6,0 0,6     0,3
Kasina 2007 9 625,6 7 714,9 1 910,8 190,9 19,1   158,8
2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5 182,2 18,2   145,5
2009 9 555,8 7 841,2 1 714,5 171,3 17,2   143,4
2010 8 918,7 7 375,1 1 543,6 154,4 15,5 0,1 122,4
2011 8 693,0 7 041,1 1 651,9 165,2 16,7 0,7 128,0
VHP 2007 57 164,9 44 630,4 12 534,5 1 998,0   1 118,0 841,7
2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0 2 063,8   1 228,5 1 326,5
2009 48 728,7 36 575,3 12 153,4 1 745,0   1 036,0 677,1
2010 37 812,6 29 067,8 8 744,8 1 357,7   790,3 423,4
2011 30 864,0 24 156,5 6 707,5 1 047,0 0,0 601,5 509,8
Technické hry 2007 22 160,2 17 842,1 4 318,1 341,2 43,2   429,4
2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8 476,5 82,2   915,2
2009 53 416,7 41 101,1 12 315,6 482,0 123,2   1 485,8
2010 64 330,9 48 738,7 15 592,2 531,9 155,8 96,2 2 017,1
2011 76 743,5 58 037,7 18 705,8 673,4 187,7 797,2 2 297,7
Celkem 2007 108 330,7 83 972,9 24 357,8 2 658,7 81,0 1 118,0 2 397,5
2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6 2 870,1 126,1 1 228,5 3 455,9
2009 127 830,7 95 370,4 32 460,3 2 537,4 166,4 1 036,0 3 313,8
2010 125 634,4 93 811,9 31 822,4 2 205,5 194,0 886,7 3 530,7
2011 126 822,3 95 722,0 31 100,3 2 057,9 225,1 1 399,3 3 539,2

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

 

(v mil. Kč)
Typ Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 2 - Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2009 - 2011
Loterie 2010 6 840,5 3 174,3 3 666,1 78,7     711,6
2011 3 950,2 1 966,9 1 983,3 91,6 0,2   365,6
rozdíl 2011-2010 -2 890,3 -1 207,4 -1 682,8 12,9 0,2   -346,0
Index 2011/2010 v % 57,7 62,0 54,1 116,4 100,0   51,4
Kurzové sázky 2010 7 710,5 5 441,1 2 269,5 82,2 22,7   255,9
2011 6 551,7 4 505,9 2045,8 80,1 20,5   237,9
rozdíl 2011-2010 -1 158,8 -935,2 -223,7 -2,0 -2,2   -18,1
Index 2011/2010 v % 85,0 82,8 90,1 97,5 90,4   92,9
Bingo 2010 21,2 14,9 6,4 0,6     0,3
2011 19,9 13,9 6,0 0,6     0,3
rozdíl 2011-2010 -1,3 -1,0 -0,4 0,0     0,0
Index 2011/2010 v % 93,7 93,5 94,2 93,7     93,6
Kasina 2010 8 918,7 7 375,1 1 543,6 154,4 15,5 0,1 122,4
2011 8 693,0 7 041,1 1 651,9 165,2 16,7 0,7 128,0
rozdíl 2011-2010 -225,7 -334,0 108,3 10,8 1,2 0,6 5,6
Index 2011/2010 v % 97,5 95,5 107,0 107,0 107,7   104,6
VHP 2010 37 812,6 29 067,8 8 744,8 1357,7   790,3 423,4
2011 30 864,0 24 156,5 6 707,5 1 047,0   601,5 509,8
rozdíl 2011-2010 -6 948,6 -4 911,3 -2 037,3 -310,8   -188,9 86,4
Index 2011/2010 v % 81,6 83,1 76,7 77,1   76,1 120,4
Technické hry 2010 64 330,9 48 738,7 15 592,2 531,9 155,8 96,2 2 017,1
2011 76 743,5 58 037,7 18 705,8 673,4 187,7 797,2 2 297,7
rozdíl 2011-2010 12 412,6 9 299,0 3 113,6 141,4   701,0 280,6
Index 2011/2010 v % 119,3 119,1 120,0 126,6     113,9
CELKEM 2010 125 634,4 93 811,9 31 822,4 2 205,5 194,0 886,7 3 530,7
2011 126 822,3 95 722,0 31 100,3 2 057,9 225,1 1 399,3 3 539,2
rozdíl 2011-2010 1 187,9 1 910,1 -722,1 -147,7 31,1 512,7 8,5
Index 2011/2010 v % 100,9 102,0 97,7 93,3 116,0 157,8 100,2

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

 

(v mil. Kč)
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 3 - Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2011
Loterie 3 950,2 1 966,9 1 983,3 91,6 0,2 0,0 365,6
Kurzové sázky 6 551,7 4 505,9 2 045,8 80,1 20,5 0,0 237,9
Bingo 19,9 13,9 6,0 0,6 0,0 0,0 0,3
Kasina 8 693,0 7 041,1 1 651,9 165,2 16,7 0,7 128,0
Technické hry celkem - z toho: 76 743,5 58 037,7 18 705,8 673,4 187,7 797,2 2 297,7
Interaktivní videoloterní terminály 53 561,0 39 007,2 14 553,8 420,2 146,2 689,3 1 792,3
Elektromechanická ruleta 7 412,2 6 421,4 990,8 90,5 9,9 38,5 98,4
Internetová kursová sázka 9 880,1 8 563,3 1 316,8 33,6 13,2 0,0 186,5
Vícemístná technická zařízení 5 741,0 3 940,7 1 800,3 124,6 18,0 65,1 215,6
Ostatní technické hry 149,2 105,1 44,1 4,4 0,4 4,3 4,8
VHP v kasinech 14 450,2 12 440,3 2 009,9 166,6 0,0 64,5 298,6
VHP v obcích 16 413,8 11 716,2 4 697,6 880,3 0,0 537,0 211,1
Celkem 126 822,3 95 722,0 31 100,3 2 057,9 225,1 1 399,3 3 539,2

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

 

(v mil. Kč)
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Státní dozor Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 4 - Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 - 2011
Loterie rozdíl 2008-2007 199,8 26,9 172,9 -1,9     33,7
rozdíl 2009-2008 -174,6 10,2 -184,8 -6,9     -33,1
rozdíl 2010-2009 -441,7 -442,1 0,4 17,4     -7,6
rozdíl 2011-2010 -2 890,3 -1 207,4 -1 682,8 12,9 0,2 0,0 -346,0
index 2008/2007 102,8% 100,8% 104,7% 97,3%     104,7%
index 2009/2008 97,7% 100,3% 95,2% 89,9%     95,6%
index 2010/2009 93,9% 87,8% 100,0% 128,4%     98,9%
index 2011/2010 57,7% 62,0% 54,1% 116,4%     51,4%
Kurzové sázky rozdíl 2008-2007 -27,9 -618,5 590,5 22,7 7,0   68,6
rozdíl 2009-2008 -3 125,1 -3 265,6 140,5 0,3 0,3   -26,6
rozdíl 2010-2009 -1 108,8 -775,6 -333,2 5,2 -3,3   -31,9
rozdíl 2011-2010 -1 158,8 -935,2 -223,7 -2,0 -2,2 0,0 -18,1
index 2008/2007 99,8% 93,9% 131,6% 142,0% 137,4%   127,9%
index 2009/2008 73,8% 65,6% 105,7% 100,4% 101,2%   91,6%
index 2010/2009 87,4% 87,5% 87,2% 106,7% 87,3%   88,9%
index 2011/2010 85,0% 82,8% 90,1% 97,5% 90,4%   92,9%
Bingo rozdíl 2008-2007 -58,3 -40,8 -17,5 -1,8     -1,3
rozdíl 2009-2008 -64,3 -45,0 -19,3 -1,9     -1,5
rozdíl 2010-2009 -6,8 -4,7 -2,0 -0,2     -0,1
rozdíl 2011-2010 -1,3 -1,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
index 2008/2007 61,3% 61,3% 61,3% 61,3%     60,8%
index 2009/2008 30,3% 30,3% 30,3% 30,3%     23,3%
index 2010/2009 75,8% 75,9% 75,8% 75,9%     75,9%
index 2011/2010 93,7% 93,5% 94,2% 93,7%     93,6%
Kasina rozdíl 2008-2007 144,9 234,1 -89,2 -8,7 -0,9   -13,3
rozdíl 2009-2008 -214,7 -107,7 -107,0 -10,9 -1,0   -2,1
rozdíl 2010-2009 -637,1 -466,1 -171,0 -16,9 -1,7 0,1 -21,0
rozdíl 2011-2010 -225,7 -334,0 108,3 10,8 1,2 0,6 5,6
index 2008/2007 101,5% 103,0% 95,3% 95,4% 95,3%   91,6%
index 2009/2008 97,8% 98,6% 94,1% 94,0% 94,5%   98,6%
index 2010/2009 93,3% 94,1% 90,0% 90,1% 90,1%   85,4%
index 2011/2010 97,5% 95,5% 107,0% 107,0% 107,7% 741,1% 104,6%
VHP rozdíl 2008-2007 6 181,1 5 112,6 1 068,5 65,8   110,5 484,8
rozdíl 2009-2008 -14 617,2 -13 167,6 -1 449,6 -318,8   -192,5 -649,4
rozdíl 2010-2009 -10 916,1 -7 507,5 -3 408,7 -387,3   -245,7 -253,7
rozdíl 2011-2010 -6 948,6 -4 911,3 -2 037,3 -310,8 0,0 -188,9 86,4
index 2008/2007 110,8% 111,5% 108,5% 103,3%   109,9% 157,6%
index 2009/2008 76,9% 73,5% 89,3% 84,6%   84,3% 51,0%
index 2010/2009 77,6% 79,5% 72,0% 77,8%   76,3% 62,5%
index 2011/2010 81,6% 83,1% 76,7% 77,1%   76,1% 120,4%
Technické hry rozdíl 2008-2007 13 744,4 9 868,8 3 875,6 135,3 39,0   485,8
rozdíl 2009-2008 17 512,1 13 390,2 4 121,9 5,5 41,0   570,6
rozdíl 2010-2009 10 914,2 7 637,6 3 276,5 49,9 32,6 96,2 531,3
rozdíl 2011-2010 12 412,6 9 299,0 3 113,6 141,4 31,9 701,0 280,6
index 2008/2007 162,0% 155,3% 189,8% 139,7% 190,3%   213,1%
index 2009/2008 148,8% 148,3% 150,3% 101,2% 149,9%   162,3%
index 2010/2009 120,4% 118,6% 126,6% 110,4% 126,4%   135,8%
index 2011/2010 119,3% 119,1% 120,0% 126,6% 120,5% 828,5% 113,9%
CELKEM rozdíl 2008-2007 20 183,9 14 583,1 5 600,8 211,4 45,1 110,5 1 058,5
rozdíl 2009-2008 -683,9 -3 185,6 2 501,7 -332,7 40,3 -192,5 -142,1
rozdíl 2010-2009 -2 196,3 -1 558,5 -637,9 -331,9 27,6 -149,3 216,9
rozdíl 2011-2010 1 187,9 1 910,1 -722,1 -147,7 31,1 512,7 8,5
index 2008/2007 118,6% 117,4% 123,0% 108,0% 155,7% 109,9% 144,1%
index 2009/2008 99,5% 96,8% 108,4% 88,4% 132,0% 84,3% 95,9%
index 2010/2009 98,3% 98,4% 98,0% 86,9% 116,6% 85,6% 106,5%
index 2011/2010 100,9% 102,0% 97,7% 93,3% 116,0% 157,8% 100,2%

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

 

(v mil. Kč)
Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky Místní poplatky VPÚ
Tabulka č. 5 - Srovnání výsledků VHP povolovaných obcemi za roky 2007 - 2011
2007 47 240,0 36 508,0 10 732,0 1 884,0 1 062,0 711,5
2008 50 927,6 39 311,5 11 616,1 1 926,7 1 161,5 1 160,2
2009 36 116,3 25 791,4 10 324,9 1 599,9 965,7 505,6
2010 25 447,4 18 282,0 7 165,4 1 221,9 721,4 308,7
2011 16 413,8 11 716,2 4 697,6 880,3 537,0 211,1
rozdíl 2008-2007 3 687,6 2 803,5 884,1 42,7 99,5 448,7
rozdíl 2009-2008 - 14 811,3 - 13 520,1 -1 291,2 -326,8 -195,9 -654,6
rozdíl 2010-2009 - 10 668,9 - 7 509,4 - 3 159,5 -377,9 -244,2 -196,9
rozdíl 2011-2010 - 9 033,6 - 6 565,8 - 2 467,8 -341,6 -184,5 -97,6
index 2008/2007 107,8% 107,7% 108,2% 102,3% 109,4% 163,1%
index 2009/2008 70,9% 65,6% 88,9% 83,0% 83,1% 43,6%
index 2010/2009 70,5% 70,9% 69,4% 76,4% 74,7% 61,1%
index 2011/2010 64,5% 64,1% 65,6% 72,0% 74,4% 68,4%

Zdroj: MF - odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Grafy - statistiky

Graf č. 1 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze všech her celkem v mil KčZdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 2 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - LOTERIE

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "loterie" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 3 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - KURSOVÉ SÁZKY

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "kursové sázky" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 4 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - BINGO

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "bingo" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 5 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - KASINO

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "kasino" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 6 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJE

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "Výherní hrací přístroje" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 7 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - TECHNICKÉ HRY

  • Vloženo, vyplaceno a příjmy ze hry "technické hry" v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 8 - Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007- 2011 - ODVOD SP, SD A VPÚ

  • Odvod správních a místních poplatků, státního dozoru a VPÚ v mil Kč

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 9 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách v roce 2011

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 10 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry v roce 2011

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 11 - Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách - vývoj v letech 2007- 2011Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

Graf č. 12 - Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry - vývoj v letech 2007-2011

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázk. hrami a loteriemi

 

Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2011

V roce 2011 bylo sázejícími vloženo do hry 126,8 mld. Kč, zároveň 95,7 mld. Kč bylo vyplaceno na výhrách. Oproti roku 2010 tak vzrostl objem vložených částek o 0,9%. Zatímco v roce 2010 došlo meziročně ke zvýšení příjmů provozovatelů ze hry při současném zachování vložených částek, v roce 2011 příjmy provozovatelů ze hry vykázaly oproti roku 2010 pokles o 2,3% na 31,1 mld. Kč. Stejně jako v předchozím roce se největší nárůst vložených částek odehrál v oblasti technických zařízení, zejména interaktivních videoloterních terminálů, k poklesu oproti tomu došlo u výherních hracích přístrojů a u loterií.

Příspěvky na veřejně prospěšné účely se meziročně prakticky nezměnily a dosáhly výše 3,5 mld. Kč. Předepsaný odvod části výtěžku poklesl zejména v segmentu loterií, kde pokles byl o 0,3 mld. Kč, což je meziročně o 48,6%. V segmentu technických her byl nárůst o 0,3 mld. Kč, což je meziročně o 13,9%.

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních a místních poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 3,7 mld. Kč. Pro srovnání v roce 2010 tato částka činila 3,3 mld. Kč, meziroční nárůst činil tedy 12%. Výše odvedených místních poplatků vzrostla o 57,8% na 1,4 mld. Kč. Meziročně došlo opět k poklesu celkového výběru místního poplatku za výherní hrací přístroje o 0,2 mld. Kč. Výběr místních poplatků za jiná technická herní zařízení, který byl v roce 2010 umožněn novelou zákona o místních poplatcích, činil 0,8 mld. Kč.

Stejně jako v roce 2010 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi technická zařízení povolovaná podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Celkový podíl technických her (včetně internetové kursové sázky) na vložených částkách byl 60,5%. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu jejich podílu na trhu o 9,3% a oproti roku 2010 vzrostly vložené částky o 19,3% na 76,7 mld. Kč, příjmy ze hry vzrostly o 20% na 18,7 mld. Kč. Vývoj je oproti dřívějšku méně dynamický - v roce 2010 činil nárůst vložených částek 26,6% v porovnání s rokem předchozím. Na nárůstu se opět nejvíce podílí interaktivní videoloterní terminály, u kterých se vložené částky zvýšily o 7,9 mld. Kč.

Za technickými hrami následují výherní hrací přístroje s podílem na vložených částkách 24,3% (30,9 mld. Kč). Ve srovnání s rokem 2010 klesl jejich podíl na trhu o 5,8%. Zatímco zájem o výherní hrací přístroje v kasinech se meziročně příliš nezměnil, k poklesu vložených částek došlo u výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi. Oproti roku 2010 poklesly vložené částky o 35,5%.

Mírně se snížil zájem hráčů o klasické kursové sázky v sázkových kancelářích, zatímco u internetového kursového sázení, zařazeného v tabulkách mezi technické hry, došlo ke zvýšení vložených částek. Zatímco v roce 2010 se poměr vkladů mezi klasickou a internetovou kursovou sázkou rovnal, v roce 2011 bylo vloženo 60% vkladů do internetových kursových sázek V celkovém součtu (obou typů kurzových sázek) bylo do hry vloženo 16,4 mld. Kč, tedy o 6,9% více než v předchozím roce.

Pokles vložených částek zaznamenaly loterie. Vložené částky u loterií poklesly o 42,3% na 4 mld. Kč a příjmy ze hry zůstaly hluboko pod úrovní roku 2010. Kasina vykazují mírný pokles vložených částek o 2,5% na 8,7 mld. Kč, a naopak příjmy ze hry vzrostly o 7% na 1,7 mld. Kč.

V roce 2011 provozovalo výherní hrací přístroje povolované obcemi 382 provozovatelů. Hry povolované Ministerstvem financí provozovalo 127 provozovatelů.

Z provozovatelů her povolovaných Ministerstvem financí zaujímá největší místo na trhu společnost SYNOT TIP, a.s. s podílem 5,8% na vložených částkách. Společnost se věnuje provozování kursových sázek a technických her. Převážná část jejích tržeb plyne z provozování interaktivních videoloterních terminálů. Druhé místo patří společnosti Tipsport.net a.s. s podílem 5,3% na vložených částkách. Tato společnost se věnuje především internetovému kursovému sázení. Třetí největší společností je BONVER WIN, a.s. s podílem 5% na vložených částkách a tato společnost se zabývá technickými hrami.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.