CZ EN

Přehled výsledků loterií a sázkových her za rok 2006

 

(v mil.Kč)
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky a státní dozor VPÚ
Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006
Loterie 2001 6 166,1 3 059,3 3 106,8 50,1 952,6
2002 6 808,1 3 493,7 3 314,4 58,3 990,0
2003 6 963,4 3 488,1 3 475,3 89,7 1 034,0
2004 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
2005 6 921,7 3 360,9 3 560,7 56,1 1 290,9
2006 7 564,4 3 634,2 3 930,5 72,5 1 054,7
Kursové sázky 2001 8 072,9 7 116,2 956,7 48,4 97,4
2002 9 538,6 8 336,9 1 201,6 54,5 148,7
2003 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
2005 11 375,6 10 031,9 1 343,7 58,7 154,5
2006 12 292,5 10 812,0 1 480,5 65,8 167,7
Bingo 2001 221,4 155,0 66,4 6,6 3,6
2002 201,8 141,2 60,5 6,1 3,3
2003 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
2005 198,7 139,1 59,6 6,0 3,9
2006 152,4 106,7 45,7 4,6 3,2
Kasina 2001 10 610,4 8 369,9 2 240,5 246,5 178,2
2002 10 074,1 7 815,1 2 259,0 248,5 179,4
2003 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
2005 10 074,1 8 104,3 1 967,1 216,4 161,1
2006 10 472,0 8 535,2 1 934,5 213,0 158,8
VHP 2001 38 328,0 29 509,0 8 819,0 1 352,0 480,0
2002 41 200,0 30 904,0 10 296,0 1 405,0 490,0
2003 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
2004 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
2005 50 098,0 37 574,0 12 524,0 1 709,0 550,0
2006* 52 760,0 41 153,0 11 607,0 1 854,0 560,0
Technické hry 2001 849,3 506,1 343,2 37,8 25,6
2002 2 067,8 1 487,1 580,7 63,9 46,8
2003 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
2005 11 989,9 9 837,6 2 152,4 237,4 181,8
2006 14 847,0 11 963,1 2 883,9 297,9 255,5
CELKEM 2001 64 248,1 48 715,5 15 532,6 1 741,4 1 737,4
2002 69 890,4 52 178,0 17 712,2 1 836,3 1 858,2
2003 77 987,4 59 095,3 18 892,1 2 009,2 1 917,5
2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1
2005 90 658,1 69 047,8 21 607,5 2 283,6 2 342,2
2006 98 088,4 76 204,2 21 882,2 2 507,7 2 199,9

* Výherní hrací přístroje (VHP) jsou zpoplatněny ještě místními poplatky, které v roce 2006 činily 1 052 mil. Kč.
Výše odvodu VPÚ u VHP bude upřesněna z údajů zaslaných krajskými úřady po 30. 6. 2007.


(v mil. Kč)
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky a státní dozor VPÚ
Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2005 a 2006
Loterie 2005 6 921,7 3 360,9 3 560,7 56,1 1 290,9
2006 7 564,4 3 634,2 3 930,5 72,5 1 054,7
rozdíl 2006-2005 642,7 273,3 369,8 16,4 -236,2
Index 2006/2005 v % 109,3 108,1 110,4 129,2 81,7
Kurzové sázky 2005 11 375,6 10 031,9 1 343,7 58,7 154,5
2006 12 292,5 10 812,0 1 480,5 65,8 167,7
rozdíl 2006-2005 916,9 780,1 136,8 7,1 13,2
Index 2006/2005 v % 108,1 107,8 110,2 112,1 108,6
Bingo 2005 198,7 139,1 59,6 6,0 3,9
2006 152,4 106,7 45,7 4,6 3,2
rozdíl 2006-2005 -46,3 -32,4 -13,9 -1,4 -0,7
Index 2006/2005 v % 76,7 76,7 76,7 76,2 81,4
Kasina 2005 10 074,1 8 104,3 1 967,1 216,4 161,1
2006 10 472,0 8 535,2 1 934,5 213,0 158,8
rozdíl 2006-2005 397,9 430,9 -32,6 -3,4 -2,3
Index 2006/2005 v % 103,9 105,3 98,3 98,4 98,6
Technické hry 2005 11 989,9 9 837,6 2 152,4 237,4 181,8
2006 14 847,0 11 963,1 2 883,9 297,9 255,5
rozdíl 2006-2005 2 857,1 2 125,5 731,5 60,5 73,7
Index 2006/2005 v % 123,8 121,6 134,0 125,5 140,6
VHP 2005 50 098,0 37 574,0 12 524,0 1 709,0 550,0
2006 52 760,0 41 153,0 11 607,0 1 854,0 560,0
rozdíl 2006-2005 2 662,0 3 579,0 -917,0 145,0 10,0
Index 2006/2005 v % 105,3 109,5 92,7 108,5 101,8
CELKEM 2005 90 658,1 69 047,8 21 607,5 2 283,6 2 342,2
2006 98 088,4 76 204,2 21 882,2 2 507,7 2 199,9
rozdíl 2006-2005 7 430,3 7 156,4 274,7 224,1 -142,3
Index 2006/2005 v % 108,2 110,4 101,3 109,8 93,9

(v mil.Kč)
Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní a místní poplatky a státní dozor VPÚ
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2006
Loterie 7 564,4 3 634,2 3 930,5 72,5 1 054,7
Kurzové sázky 12 292,5 10 812,0 1 480,5 65,8 167,7
Bingo 152,4 106,7 45,7 4,6 3,2
Kasina 10 472,0 8 535,2 1 934,5 213,0 158,8
VHP 52 760,0 41 153,0 11 607,0 1 854,0 560,0
Audiotex a tech. zařízení 14 847,0 11 963,1 2 883,9 297,9 255,5
CELKEM 98 088,4 76 204,2 21 882,2 2 507,7 2 199,9
VPÚ - veřejně prospěšné účely
VHP - výherní hrací přístroje

(v mil. Kč) 
Přehled vsazených částek sázejícími - loterie a jiné podobné hry za rok 2006
Rok 2006 Loterie Kurzové sázky Bingo Kasina VHP Technické hry
7 564,4 12 292,5 152,4 10 472,0 52 760,0 14 847,0

Grafy

Přehled výsledků loterií a sázkových her

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - VŠECHNY HRY

  • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze všech her celkem - v mil Kč

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - LOTERIE

  • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "loterie" - v mil Kč

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - KURSOVÉ SÁZKY

  • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "kursové sázky" - v mil Kč

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - BINGO

  • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "bingo" - v mil Kč

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - KASINO

  • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "kasino" - v mil Kč

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - VHP

  • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "VHP" - v mil Kč

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - TECHNICKÉ HRY

  • Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "technické hry" - v mil Kč

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - ODVODY

  • Odvod správních poplatků, státního dozoru a VPÚ - v mil Kč

Tržní podíl jednotlivých druhů her podle vsazených částek za rok 2006

  • Loterie, Kurzové sázky, Bingo, Kasina, VHP, technické hry

 

Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2006

Od počátku devadesátých let trvale roste zájem obyvatelstva České republiky o sázení a sázkové hry. Trh se soustřeďuje nejen na tradiční číselné loterie jako je Sportka, Sazka apod., ale hlavně na nové druhy her, které se rychle rozvíjejí a k nimž patří především sázkové hry provozované na elektromechanických ruletách a centrálních loterních systémech.

Podstatnou podmínkou pro vydání povolení k provozování sázkových her a loterií je předkládání vyúčtování provozu těchto sázkových her povolujícímu orgánu a placení správních a místních poplatků a odvodů na státní dozor i veřejně prospěšné účely.

Správnost vyúčtování provozu za jednotlivé sázkové hry a loterie je průběžně ověřováno orgány státního dozoru, tj. finančními úřady a cestou finančních ředitelství předkládáno Ministerstvu financí.

Z předloženého vyúčtování za rok 2006 vyplynulo, že zájem o sázení v České republice zaznamenal další růst, a to především u nových druhů her, které reprezentují různá technická zařízení obsluhovaná přímo sázejícími (elektromechanické rulety, a online centrální loterní systémy).

V České republice bylo v minulém roce vsazeno celkem 98 088,4 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 8,2 %.

Do státního rozpočtu a rozpočtu obcí bylo formou správních poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 2 507,7 mil. Kč. Pro srovnání v roce 2005 tato částka činila 2 283,6 mil. Kč, meziroční nárůst činil 224,1 mil Kč, tj. 9,8%. Ve prospěch obecních rozpočtů byly dále vybrány místní poplatky za provozování VHP, a to ve výši 1 052 mil. Kč.

Vykázaný odvod příspěvku na veřejně prospěšné účely za rok 2006 činil 2 199,9 mil. Kč.

Největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami a loteriemi tradičně zaujímají výherní hrací přístroje. V roce 2006 dosáhl objem sázek 52 760 mil. Kč, což je o 5,3 % více než v roce předcházejícím. Navýšení sázek je ovlivněno nárůstem celkového počtu provozovaných VHP a vzrůstem počtu VHP provozovaných v kasinech s možností vyšších vsazených částek. Celkem bylo v roce 2006 provozováno 56 218 ks VHP, z toho v kasinech 3 258 přístrojů.

Z přiloženého přehledu výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001- 2006 je patrné, že nejvyšší nárůst zájmu hráčů byl zaznamenán u technických her (elektromechanické rulety a centrální loterní systémy), u kterých nárůst vsazených částek v roce 2006 činil 23,8 % oproti předchozímu roku, a výše vsazených částek dosáhla hodnoty 14 847 mil. Kč. Technické hry se z hlediska tržního podílu staly druhou nejvýznamnější hrou na trhu loterií a jiných podobných her.

Stejnou úroveň v oblíbenosti u sázejících si dlouhodobě udržují kursové sázky a loterie. Nárůst kursových sázek v roce 2006 činil 916,9 mil. Kč (8,1 %), nárůst vsazených částek u loterií činil 642,7 mil. Kč (9,3 %), přičemž objem vsazených kursových sázek činil 12 292,5 mil. Kč a objem vsazených částek u loterií dosáhl výše 7 564,4 mil. Kč.

Relativně malý nárůst byl zaznamenán u kasin provozujících tzv. „živou hru“ (3,9 %), přičemž objem vsazených částek v kasinech se dlouhodobě pohybuje v úrovni 10 miliard Kč.

Pokles vsazených částek v roce 2006 byl zaznamenán u hry bingo, kde došlo ke zrušení jedné provozovny a touto hrou se v současné době zabývají pouze dva provozovatelé.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.