CZ EN

Přehled výsledků výherních hracích přístrojů za rok 2005

  • Počet provozovaných VHP, vybrané hodnoty správních a místních poplatků za roky 2002-2005
  • Počet provozovaných VHP a hodnota vybraných správních poplatků v krajích České republiky a v kasinech za roky 2003-2005
  • Vyúčtování identifikačních známek pro VHP, přepočtených na kalendářní rok, za rok 2005
  • Grafy

 

Kalendářní roky 2002 2003 2004 2005 z toho v kasinech
2002 2003 2004 2005
Počet provozovaných VHP, vybrané hodnoty správních a místních poplatků za roky 2002 - 2005
Počet provozovaných VHP (ks) 42 937 46 230 49 747 52 185 1 550 2 093 2 504 2 543
Hodnota správních poplatků (mil Kč) 1 404 1 516 1 644 1 709 50 67 81 83
Hodnota místních poplatků (mil Kč) 830 875 930 990 29 41 47 48

 

Krajský úřad 2003 2004 2005
Počet přepočtených VHP na kalendářní rok (ks) Výběr správních poplatků (tis Kč) Počet přepočtených VHP na kalendářní rok (ks) Výběr správních poplatků (tis Kč) Počet přepočtených VHP na kalendářní rok (ks) Výběr správních poplatků (tis Kč)
Počet provozovaných VHP a hodnota vybraných správních poplatků v krajích České republiky a v kasinech za roky 2003 - 2005
Jihočeský 2 160 71 286 2 431 80 956 2 587 85 502
Jihomoravský 4 589 150 206 4 792 157 844 5 217 170 978
Karlovarský 2 014 67 002 2 013 67 472 2 125 71 624
Královehradecký 2 169 70 866 2 159 70 744 2 314 73 790
Liberecký 2 078 68 272 2 152 70 866 2 299 75 418
Moravskoslezský 5 744 187 438 5 834 193 078 6 278 200 896
Olomoucký 2 394 78 340 3 186 109 646 2 744 90 260
Pardubický 1 694 55 254 1 750 57 296 1 841 60 400
Plzeňský 2 120 69 702 2 364 78 212 2 553 84 454
Mag. hl. m. Prahy 6 372 209 998 6 787 223 868 7 112 232 890
Sředočeský 4 788 156 826 5 013 164 654 5 610 184 580
Ústecký 4 338 143 910 4 963 163 778 5 024 167 268
Vysočina 1 352 44 136 1 435 47 236 1 512 49 590
Zlínský 2 325 75 664 2 364 77 826 2 427 79 234
Ministerstvo financí (kasina) 2 093 67 388 2 504 81 388 2 543 82 510

Celkem

46 230 1 516 288 49 747 1 644 864 52 186 1 709 394

 

Krajský úřad Počet obcí Počet pokut Hodnota pokut Počet identifikačních zámek, přepočtených na kalendářní rok
40 000,- Kč 32 000,- Kč 30 000,- Kč Celkem
Vyúčtování identifikačních známek pro VHP, přepočtených na kalendářní rok, za rok 2005
Jihočeský 150 8 143 000 344 2 226 17 2 587
Jihomoravský 294 22 1 005 000 519 4 639 59 5 217
Karlovarský 81 18 78 000 453 1 672 0 2 125
Královehradecký 147 3 34 000 194 2 055 65 2 314
Liberecký 112 13 132 000 274 1 854 171 2 299
Moravskoslezský 185 20 375 500 798 5 134 346 6 278
Olomoucký 172 10 311 000 340 2 270 134 2 744
Pardubický 116 4 28 000 205 1 600 36 1 841
Plzeňský 156 9 160 000 372 2 072 109 2 553
Mag. hl. m. Prahy 57 49 747 500 808 5 725 579 7 112
Sředočeský 540 16 256 000 664 4 820 126 5 610
Ústecký 207 27 414 394 855 3 999 170 5 024
Vysočina 109 7 172 000 160 1 330 21 1 511
Zlínský 182 11 74 500 206 2 182 39 2 427
Ministerstvo financí (kasina) 201 2 105 237 2 543

Celkem

2 508 217 3 930 894 6 393 43 683 2 109 52 185

 

Grafy

Počet provozovaných VHP

Hodnota vybraných správních poplatků za VHP

Hodnota vybraných místních poplatků za provozování VHPZobrazit formulář

Kontaktní formulář