CZ EN

Přehled výsledků sázkových her za rok 2004

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 1999-2004
(v mil. Kč)
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správ. popl.
stát. dozor
VPÚ
Loterie 1999 5 868,3 2 807,3 3 060,9 40,1 854,1
2000 6 908,5 3 400,0 3 508,5 62,5 899,9
2001 6 166,1 3 059,3 3 106,8 50,1 952,6
2002 6 808,1 3 493,7 3 314,4 58,3 990,0
2003 6 963,4 3 488,1 3 475,3 89,7 1 034,0
2004 * 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
Kurzové sázky 1999 4 158,7 3 433,5 725,2 40,6 71,5
2000 6 833,1 6 094,4 738,6 41,9 70,3
2001 8 072,9 7 116,2 956,7 48,4 97,4
2002 9 538,6 8 336,9 1 201,6 54,5 148,7
2003 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
Bingo 1999 271,4 188,7 82,7 8,3 5,4
2000 226,7 158,6 68,1 6,8 4,1
2001 221,4 155,0 66,4 6,6 3,6
2002 201,8 141,2 60,5 6,1 3,3
2003 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
Kasina 1999 9 379,4 7 559,0 1 861,6 204,8 137,8
2000 10 563,8 8 474,2 2 089,6 230,3 168,7
2001 10 610,4 8 369,9 2 240,5 246,5 178,2
2002 10 074,1 7 815,1 2 259,0 248,5 179,4
2003 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
VHP 1999 31 000,0 22 000,0 9 000,0 1 240,0 500,0
2000 35 546,0 27 370,0 8 176,0 1 240,0 440,0
2001 38 328,0 29 509,0 8 819,0 1 352,0 480,0
2002 41 200,0 30 904,0 10 296,0 1 405,0 490,0
2003 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
2004 ** 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
Technické hry 1999 127,8 57,6 70,3 7,7 3,7
2000 417,2 239,9 177,5 19,5 11,3
2001 849,3 506,1 343,2 37,8 25,6
2002 2 067,8 1 487,1 580,7 63,9 46,8
2003 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
CELKEM 1999 50 805,6 36 046,1 14 800,7 1 548,3 1 576,5
2000 60 495,3 45 737,1 14 758,3 1 601,0 1 594,3
2001 64 248,1 48 715,5 15 532,6 1 741,4 1 737,4
2002 69 890,4 52 178,0 17 712,2 1 836,3 1 858,2
2003 77 987,4 59 095,3 18 892,1 2 009,2 1 917,5
2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1

 

* Sazka, a.s. podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinna odvádět dle § 4 odst. 2 zákona 20 % finančních prostředků - část výtěžku na veřejně prospěšné účely (VPÚ). Tomu odpovídá za r. 2004 vyčíslení 594 mil. Kč. Každým rokem však ve skutečnosti odvádí více a za r. 2004 tato částka dosáhne výše 1 107 mil. Kč. Navýšení VPÚ u SAZKY, a.s. je zahrnuto u položky loterií.
** Výherní hrací přístroje (VHP) jsou zpoplatněny ještě místními poplatky, které činí 930 mil. Kč.

 

Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2003 a 2004
(v mil. Kč)
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správ. popl. stát. dozor VPÚ
Loterie 2003 6 963,4 3 488,1 3 475,3 89,7 1 034,0
2004 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
rozdíl 2004-2003 -944,1 -546,2 -397,9 -4,0 60,8
Index 2004/2003 v % 86,4 84,3 88,6 95,5 105,9
Kurzové sázky 2003 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
rozdíl 2004-2003 -559,6 -946,2 386,6 4,1 66,2
Index 2004/2003 v % 95,0 90,6 135,4 107,7 159,3
Bingo 2003 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
rozdíl 2004-2003 -3,9 -2,7 -1,2 -0,1 -0,1
Index 2004/2003 v % 98,1 98,1 98,0 97,7 97,5
Kasina 2003 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
rozdíl 2004-2003 928,7 877,5 50,9 5,3 7,7
Index 2004/2003 v % 109,2 111,1 102,4 102,3 104,7
Technické hry 2003 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
rozdíl 2004-2003 3 587,0 2 990,0 597,0 76,7 52,1
Index 2004/2003 v % 166,1 169,4 153,5 168,7 155,3
VHP 2003 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
2004 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
rozdíl 2004-2003 3 600,0 2 700,0 900,0 128,0 10,0
Index 2004/2003 v % 108,2 108,2 108,2 108,4 102,0
CELKEM 2003 77 987,4 59 095,3 18 892,1 2 009,2 1 917,5
2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2219,2 2 114,1
rozdíl 2004-2003 6 608,1 5 072,3 1 535,6 210,0 196,6
Index 2004/2003 v % 108,5 108,6 108,1 110,5 110,3

 

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2004
v mil.Kč)
Rok 2004 Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správ.popl. stát.dozor místní popl. VPÚ
Loterie 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
Kurzové sázky 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
Bingo 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
Kasina 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
VHP 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
Audiotex a tech. zařízení 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
CELKEM 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1

VPÚ - veřejně prospěšné účely
VHP - výherní hrací přístroje


Přehled vsazených částek sázejícími při loteriích a jiných podobných hrách za rok 2004
(v mil. Kč)
Rok 2004 Loterie Kurzové sázky Bingo Kasina VHP Technické hry

 

6 019,3

10 627,3

198,7

10 980,1

47 760,0

9 010,1

 

 

Výsledky 1999-2004

 

Správní poplatky a VPÚ

 

Tržní podíly 2004

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář