CZ EN

Stanovisko k postupu obcí v důsledku nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13

Na základě četných dotazů ze strany veřejnosti a územně samosprávných celků sděluje Ministerstvo financí k vedení správních řízení o zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her zahájených na základě nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13 následující.

Regulují-li obce provozování loterií a jiných podobných her na svém území obecně závaznou vyhláškou, mají v případě výherních hracích přístrojů podle § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) rovněž povinnost jakožto orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil (§ 18 odst. 1 písm. a) loterního zákona), postupovat v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 loterního zákona.

Postup podle ustanovení § 43 odst. 1 loterního zákona spočívá ve zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her, která se dostanou do rozporu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou. Tento postup se uplatní tehdy, reguluje-li příslušná obecně závazná vyhláška provozování loterií a jiných podobných her tak, že zakazuje provozování vyjmenovaných loterií a jiných podobných her na celém území, případně na vyjmenovaných adresách, pokud se na tato povolení nevztahuje ochrana plynoucí z přechodného ustanovení příslušné obecně závazné vyhlášky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář