CZ EN

Formát adres v podaných žádostech o povolení loterií a jiných podobných her

Formát adres v podaných žádostech

V poslední době se na Ministerstvu financí množí žádosti o povolení loterie a jiné podobné hry, které uvádějí nepřesné a neurčité znění adres. Z důvodu jednotné evidence a kontroly povolených loterií a jiných podobných her je nezbytné, aby provozovatelé podávali jak webové tak písemné žádosti již pouze v souladu s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“), tedy žádosti na kompletní a jedinečnou adresu.

Vzhledem k uvedenému přistupuje Ministerstvo financí s okamžitou účinností k aplikaci RÚIAN. Zavedení používání tohoto registru znamená, že provozovatel musí žádat o povolení loterie a jiné podobné hry na adresu (včetně poboček kurzového sázení) ve znění v souladu s výše uvedeným registrem. Naopak žádosti o zrušení povolení musí být vždy zadány tak, jak byly uvedeny v povolení, aby mohlo dojít k jejich zrušení z centrální evidence povolení.

Ministerstvo financí upozorňuje, že v případě, že žádost bude obsahovat adresu ve znění odlišném, než jaké uvádí RÚIAN, bude nezbytné tento rozpor odstranit, což může zapříčinit prodloužení termínu posouzení žádosti.

V případě jakýkoliv dotazů či nejasností se obraťte na e-mailovou adresu SDSLpozadavky@mfcr.cz

Zdroj: MF - Odbor  34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář