CZ EN

Dokládání výpisu z obchodního rejstříku

Dokládání výpisu z obchodního rejstříku v podaných žádostech o povolení loterií a jiných podobných her - nebude potřeba

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi (dále jen „Odbor 34“) sděluje, že s účinností od 8.7.2013 mění svou dosavadní praxi a nadále již nebude požadovat výpis z obchodního rejstříku jako součást žádosti o povolení k provozování loterií a jiných podobných her. Výpis z obchodního rejstříku nebude potřeba dokládat ani do registru zřízeného u Odboru 34.

Odbor 34 k tomuto kroku přistoupil v zájmu snižování administrativní zátěže účastníků řízení, kdy data obsažená v databázi obchodního rejstříku již nemají pouze informativní charakter, ale jsou závazná. Odbor 34 bude skutečnosti nezbytné k vyřízení žádosti ověřovat přímo v elektronické verzi obchodního rejstříku.

Výše uvedené nemá vliv na povinnost provozovatelů loterií a jiných podobných her hlásit veškeré změny provedené v obchodním rejstříku. Provozovatelé loterií a jiných podobných her jsou povinni hlásit především změny týkající se složení statutárního orgánu akciové společnosti a změny v seznamu akcionářů vedeného společností, a to v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: MF - Odbor 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář