CZ EN

Sázkové hry v kasinu

Podmínky pro povolování sázkových her v kasinu dle § 2 písm. i)

SÁZKOVÉ HRY V KASINU

Sázkové hry v kasinu dle ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) představují tzv. živou hru provozovanou ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech).

č Přílohy k žádosti o povolení sázkových her v kasinu Originál Ověřená kopie Kopie
1. V případě zahraniční majetkové účasti údaje - o zahraničním partnerovi (obchodní jméno + sídlo, nebo jméno, příjmení + bydliště fyzické osoby, reference o činnosti této osoby v herním průmyslu). x    
2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b odst. 1 písm. e) zákona o loteriích (20 mil. Kč). x nebo x  
3. Smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví.     x
4. Prohlášení o tom, že prostory užívané žadatelem k provozování sázkové hry mají charakter provozovny. x    
5. Prohlášení o nabytí sázkového zařízení, v případě pronájmu sázkového zařízení smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu.     x
6. Herní plán. 1x    
7. Návštěvní řád. 1x    
8. Popis monitorovacího zařízení. x    
9. Smlouva o zajištění odborného servisu sázkového zařízení.     x
10. Znehodnocené vzory hodnotových žetonů + jejich barevná kopie rubu a líce.     x
11. Prohlášení žadatele o tom, že sázkové hry v kasinu nebudou provozovány v budovách, v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 5 zákona o loteriích. x    
Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Oddělení 3401 odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi vede registr, do nějž je možné vkládat:

  1. V případě zahraniční majetkové účasti - údaje o zahraničním partnerovi
  2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b odst. 1 písm. e) zákona o loteriích

Cílem zřízení registru je snaha omezit administrativní zatěžování účastníků řízení. Každý účastník řízení může požádat, aby byly uvedené písemnosti vloženy do registru. Přílohy vložené do registru již není potřeba písemně dokládat.
Účastník je povinen písemnosti vedené v registru aktualizovat podle aktuálního stavu. V případě, že účastník nevyužije možnosti vložení daných písemností do registru, je povinen doložit originál daných příloh s každou další žádostí, neboť se jedná o podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.