CZ EN

Soutěže o ceny pomocí SMS

K četným dotazům ve věci možnosti provozování soutěží o ceny pomocí SMS podává Ministerstvo financí toto stanovisko:

Pokud účastník hry zasílá odpověď na soutěžní otázku zveřejněnou v tisku ve stanoveném tvaru SMS zprávy za speciální tarif, je třeba považovat tuto skutečnost za zaplacení vkladu, jehož návratnost se podle § 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se nezaručuje.

Je-li výherce navíc vybírán na základě principu vyhrává každá x – tá správná odpověď, je naplněn i další znak charakterizující hry, k jejichž provozování je třeba povolení podle zákona, neboť o výhře nebo prohře rozhoduje náhoda, resp. náhodný výběr výherce.

Ministerstvo financí však v souladu s § 43 odst. 7 zákona nepovoluje provozování her po SMS, neboť tento způsob provozování nesplňuje všechny podmínky zákona, zejména zákaz účasti na hře osoby mladší 18 let. Provozování těchto her tak odporuje zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář