CZ EN

Cenový věstník 15/2013

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Krajský úřad Kraje Vysočina – přehled o provedených cenových kontrolách

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář