CZ EN

Cenový věstník 15/2011

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Krajský úřad kraje Vysočina – Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2011

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář