CZ EN

Cenový věstník řada zdravotnictví 4/2007

  • Výměr MF č. 5/16/2007, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 33.10, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 34, 39, 48, 90) a jejich změny - 5. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006, ve znění pozdějších výměrů
  • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem včetně skupiny ATC B02BB01 FIBRINOGEN PARENT., SKUPINY ATC B01AD01 STREPTASE PARENT., SKUPINY ATC J06BA01 A SKUPINY ATC J06BA02“
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář