CZ EN

Cenový věstník řada zdravotnictví 3/2007

  • Výměr MF č. 3/16/2007, kterým se mění výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich, ve znění pozdějších výměrů
  • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem včetně skupiny ATC B02BB01 FIBRINOGEN PARENT.“
  • Výměr MF č. 4/16/2007, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 15.88, 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 24.52, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 2106, 30, 44, 48, 66, 90, 94) a jejich změny 4. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006,ve znění pozdějších výměrů
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář