CZ EN

Cenový věstník 2/2007

  • Výměr MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret - 11. dodatek
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem dopravy oddělení taxislužby Magistrátu hl. m. Prahy která nabyla právní moci v II. pololetí roku 2006
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v II. pololetí roku 2006
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem majetkoprávním Krajského úřadu Karlovarského kraje v období od 25. 1. 2006 do 28. 12. 2006
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem vnitřních věcí a krajským živnostenským úřadem za rok 2006
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 2. pololetí 2006

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář