CZ EN

Cenový věstník 14/2007

 • Výměr MF č. 01/2008 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Přílohy k výměru MF č. 01/2008
  • č.1 - Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy
  • č.2 - Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
  • č.3 - Maximální ceny platné pro úhrady nákladů za odborné úkony prováděné na žádost u veterinárních léčivých přípravků Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
  • č.4 - Určené podmínky v integrované dopravě
  • č.5 - Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  • č.6 - Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář