CZ EN

Cenový věstník řada zdravotnictví 5/2006

  • Výměr MF č. 5/16/2006, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů SKP 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 (čís. cel. saz. 30, 33, 39, 40, 48, 62, 63, 64, 90) 2. dodatek a mění výměr MF č. 1/16/2006
  • Změna „Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky podléhající regulaci formou věcně usměrňovanými cenami s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem“
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář