CZ EN

Cenový věstník 2/2006

  • Výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich
  • Obecně závazná vyhláška č. 13/2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 6
  • Obecně závazná vyhláška č. 24/2005, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladá Boleslav
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2005
  • Cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí
  • Sdělení Ministerstva dopravy ČR - Změny vzorů jízdních okladů a průkazů opravňujících držitele k bezplatné přepravě nebo zakupování jízdenek za zvláštní/zlevněné jízdné ve smyslu výměru MF ČR č. 01/2006
  • Tisková oprava

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář