CZ EN

Přednášející

Ing. Andrej Babiš

Ministr financí a první místopředseda vlády Ing. Andrej Babiš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor zahraniční obchod, kterému se posléze věnoval. Je majitelem a do ledna 2014 byl i ředitelem zemědělského, potravinářského a chemického holdingu Agrofert. V roce 2011 založil hnutí ANO, od srpna 2012 je Andrej Babiš jeho předsedou. V lednu letošního roku byl jmenován ministrem financí a prvním místopředsedou vlády.
 

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., je český právník a státní úředník, od února 2014 náměstek ministra financí ČR pro oblast majetku státu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí právního oddělení Ministerstva vnitra, z funkce byl sesazen v roce 2010 poté, co poukázal na korupční chování a plýtvání. Nadační fond proti korupci mu udělil cenu Za odvahu. Na ministerstvu ve funkci náměstka ministra financí dohlíží od února letošního roku na hospodaření státu a na hazardní hry a loterie.
 

Mgr. Simona Hornochová

Simona Hornochová je náměstkyní ministra financí pro oblast daní a cel od února loňského roku. Před svým nástupem na ministerstvo se věnovala daňovému poradenství a daňové problematice ve společnosti Ernst & Young. Byla také velmi aktivní v Komoře daňových poradců, podílela se na připomínkách Komory daňových poradců k návrhům zákonů a jiných dokumentů z daňové oblasti a také na odborných příspěvcích komory. Vystudovala finanční podnikání na Masarykově univerzitě v Brně.
 

Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt

Vladimír Dzurilla pracuje jako ICT konzultant zaměřený na analýzu existujících postupů společností s návrhy opatření pro jejích zlepšení a na poradenství v oblasti co nejlepšího využítí technologii k naplnění byznys potřeb společností z řad velkých finančních, telekomunikačních a automotive institucí. Účastník řady implementačních a transformačních projektů v České republice a zahraničí. Absolvent MBA programu Britské Open University Business School zaměřeného na posouzení celkové výkonnosti organizace s cílem využití optimálních technik a přístupů ke zvýšení výkonnosti v organizaci.
 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. je zástupcem ředitele odboru Daňová legislativa Ministerstva financí a vedoucím oddělení Obecná daňová legislativa, které je gestorem problematiky daně z hazardních her. Rovněž působí na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde je docentem pro obor finanční právo a finanční věda. Je místopředsedou Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky.
 

Mgr. Jindřich Vobořil

Mgr. Jindřich Vobořil je v současnosti národní protidrogový koordinátor a výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR. Patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku, což dokládá více než dvacetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb v dané oblasti. Je lektorem FSS University Masarykovy v Brně a Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako konzultant se zúčastnil celé řady rozvojových projektů v zemích třetího světa (Afghánistán, Bolívie, Peru, Columbie, Ekvádor), a také konzultačních projektů v daném oboru v rámci Evropy (Ruská Federace, Srbsko, atd.)
 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a přednáší na Klinice adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se epidemiologií užívání návykových látek a závislostí. V letech 2013–2014 vedl studii o zdravotních a sociálních dopadech hazardního hraní v ČR. Je hlavním autorem a editorem výročních zpráv o hazardním hraní a drogové situaci v ČR a autorem řady výzkumných zpráv a vědeckých publikací.
 

Bc. Matěj Hollan

V roce 2010 založil občanské sdružení Brnění, díky kterému z mnoha měst začaly mizet herny. Od listopadu 2014 je náměstkem primátora města Brna za hnutí Žít Brno s podporou Pirátů. Na starosti má kulturu, sociální a zdravotní oblast a regulaci hazardu.
 

Mgr. David Ondráčka, M.A.

David Ondráčka, v Transparency International ČR, od ledna 2008 na pozici ředitele. Specializuje se na problematiku politické korupce, na veřejné zakázky, veřejnou politiku a legislativní protikorupční reformy. Nyní je členem Dozorčího výboru Fondu kinematografie. Konzultačně působil v řadě zemí Evropy a Asie, přednáší na několika českých univerzitách. Absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, studoval mezinárodní vztahy a politologii v Olomouci a Praze, absolvoval Fulbright na Columbia University v New Yorku. Mluví anglicky, francouzsky a polsky. Je ženatý, není na facebooku a nikdy nestartoval na olympijských hrách.
 

Stanislav Brunclík

Dlouholetý televizní reportér a publicista (ČT, TV Nova). Dnes podnikatel v oblasti PR a mediálního poradenství. V loňském roce zvolen do představenstva HKP.
 

Ing. Petr Pojer

Ing. Petr Pojer vystudoval VŠE Praha a ve VÚ práce a sociálních věcí, v. v. i. se zabývá sociálním dialogem v ČR a sledováním ukazatelů monitorujících integraci cizinců z třetích zemí. Je národním korespondentem European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 

Ing. Soňa Veverková

Ing. Soňa Veverková vystudovala Vysokou školu ekonomickou a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. se zabývá zejména industriálními vztahy a sociálním dialogem. Je jednou z národních korespondentů European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Prezident Hospodářské komory ČR, předseda národního výboru International Chamber of Commerce (ICC), mezinárodní poradce Goldman Sachs a Rolls Royce.
Vystudoval VŠE, studoval MBA na Katolické univerzitě v belgické Lovani, absolvoval postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě.
V letech 1989-92 byl ministrem hospodářství ČSFR, po té, do roku 1997, působil jako ministr průmyslu a obchodu ČR.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.