CZ EN

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2021 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2021
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.q 2021
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 433 093 449 588 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 485 176 461 885 304 475
  Přírůstek (%) 5,5 3,8 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 15,0 -4,8 -34,1
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami Objem (tis. Kč) 366,1 370,8 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 430,5 455,9 940,1
  Přírůstek (%) 5,7 1,3 -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -8,4 5,9 106,2
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 226 733 3 242 740 3 228 245
  Přírůstek (%) -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 1,9 0,5 -0,4
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 5,290 4,953 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 3,978 4,118 4,221
  Přírůstek (%) -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 1,6 3,5 2,5
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 1 312 1 316 1 315 1 327 1 342 1 373 1 397 1 434 1 461 n/a
  Přírůstek (%) -0,9 0,3 -0,1 0,9 1,2 2,3 1,7 2,6 1,9 n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 434,986 429,110 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 359,732 362,653 360,552
  Přírůstek (%) 0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 1,3 0,8 -0,6
Úvěry celkem 1) Počet 894 358 815 160 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 555 368 520 333 496 675
v tom: ze stavebního spoření   521 312 471 441 425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 267 225 254 630 239 193
překlenovací 2)   373 046 343 719 327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 288 143 265 703 257 482
  Přírůstek (%) -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -5,6 -6,3 -4,5
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 282,217 261,411 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 278,106 293,490 310,585
v tom: ze stavebního spoření   55,709 51,740 47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 48,170 59,968 62,267
překlenovací 2)   226,508 209,671 201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 229,936 233,522 248,317
  Přírůstek (%) -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 5,8 5,5 5,8
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 77,3 80,9 86,1

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 
Není-li uvedeno jinak, jedná se o smlouvy uzavřené fyzickými i právnickými osobami

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2021

Za první tři čtvrtletí roku 2021 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 304 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 287 mld. Kč. Oproti konci roku 2020 tak došlo k poklesu počtu nově uzavřených smluv o 157 tis (-34,1 %). V porovnání se stejným obdobím roku 2020 bylo ve sledovaném období roku 2021 uzavřeno o 16 tis. smluv méně (-5,1 %).

Průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 940 tis. Kč. Oproti stavu k 31.12.2020 tak došlo k jejímu nárůstu o 484 tis. Kč (+106,2 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.09.2021 činil 3,2 mil. smluv, což je o 14 tis. smluv méně (-0,4 %) než ke konci roku 2020.

Během sledovaného období letošního roku byla stavebním spořitelnám Ministerstvem financí poukázána částka ročních záloh státní podpory ve výši 4,2 mld. Kč. Výplata zálohy státní podpory za rok 2021 nebyla k 30.09.2021 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

K 30.09.2021 bylo evidováno celkem 497 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2020 pokles o 24 tis. úvěrů (- 4,5 %). Celkový objem úvěrů k 30.09.2021 dosáhl hodnoty 310,6 mld. Kč, tedy o 17,1 mld. Kč více (+5,8 %) než ke konci roku 2020. Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 30.09.2021 vzrostl oproti stavu ke konci roku 2020 na hodnotu 86,1 % (+5,2 p. b.).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.