CZ EN

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2021 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2021
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.q 2021
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 433 093 449 588 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 485 176 461 885 217 539
  Přírůstek (%) 5,5 3,8 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 15,0 -4,8 -52,9
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 366,1 370,8 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 430,5 455,9 805,5
  Přírůstek (%) 5,7 1,3 -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -8,4 5,9 76,7
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 226 733 3 242 740 3 232 627
  Přírůstek (%) -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 1,9 0,5 -0,3
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 5,290 4,953 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 3,978 4,118 4,197
  Přírůstek (%) -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 1,6 3,5 1,9
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 1 312 1 316 1 315 1 327 1 342 1 373 1 397 1 434 n/a n/a
  Přírůstek (%) -0,9 0,3 -0,1 0,9 1,2 2,3 1,7 2,6 n/a n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 434,986 429,110 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 359,732 362,653 362,116
  Přírůstek (%) 0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 1,3 0,8 -0,1
Úvěry celkem 1) Počet 894 358 815 160 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 555 368 520 333 501 094
v tom: ze stavebního spoření   521 312 471 441 425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 267 225 254 630 242 646
překlenovací 2)   373 046 343 719 327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 288 143 265 703 258 448
  Přírůstek (%) -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -5,6 -6,3 -3,7
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 282,217 261,411 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 278,106 293,490 302,704
v tom: ze stavebního spoření   55,709 51,740 47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 48,170 59,968 61,397
překlenovací 2)   226,508 209,671 201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 229,936 233,522 241,307
  Přírůstek (%) -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 5,8 5,5 3,1
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 77,3 80,9 83,6

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2021

V 1. pololetí roku 2021 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 218 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 175,7 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 806 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2021 bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2020 uzavřeno o 20 tis. smluv méně (-8,4 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 371 tis. Kč (+85,5 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.06.2021 činil 3,2 mil. smluv, což je o 10 tis. smluv méně (-0,3 %) než ke konci roku 2020.

Výplata zálohy státní podpory za rok 2020 nebyla k 30.06.2021 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. (Pozn.: Během dubna letošního roku Ministerstvo financí stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory v celkové výši 4,2 mld. Kč.)

K 30.6.2021 bylo evidováno celkem 501 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2020 pokles o 19 tis. úvěrů
(-3,7 %). Celkový objem úvěrů k 30.06.2021 dosáhl hodnoty 302,7 mld. Kč, což je o 9,2 mld. Kč více než na konci roku 2020 (+3,1%). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce, který k 30.06.2021 činil 83,6 %, oproti konci roku 2020 vzrostl o 2,7 procentního bodu.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář