CZ EN

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2020 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2020
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.q 2020
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 410 461 433 093 449 588 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 485 176 237 579
  Přírůstek (%)   5,5 3,8 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 15,0 -51,0
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 346,2 366,1 370,8 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 430,5 434,3
  Přírůstek (%)   5,7 1,3 -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -8,4 0,9
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 226 733 3 220 628
  Přírůstek (%)   -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 1,9 -0,2
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 10,729 5,290 4,953 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 3,978 4,079
  Přírůstek (%)   -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 1,6 2,6
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 1 324 1 312 1 316 1 315 1 327 1 342 1 373 1 397 n/a n/a
  Přírůstek (%)   -0,9 0,3 -0,1 0,9 1,2 2,3 1,7 n/a n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 433,433 434,986 429,110 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 359,732 354,298
  Přírůstek (%)   0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 1,3 -1,5
Úvěry celkem 1) Počet 956 659 894 358 815 160 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 555 368 540 426
v tom: ze stavebního spoření   552 999 521 312 471 441 425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 267 225 261 508
překlenovací 2)   403 660 373 046 343 719 327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 288 143 278 918
  Přírůstek (%)   -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -5,6 -2,7
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 293,115 282,217 261,411 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 278,106 285,422
v tom: ze stavebního spoření   55,780 55,709 51,740 47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 48,170 55,105
překlenovací 2)   237,335 226,508 209,671 201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 229,936 230,317
  Přírůstek (%)   -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 5,8 2,6
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 67,6 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 77,3 80,6

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2020

V 1. pololetí roku 2020 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 238 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 103,5 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 434 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2020 bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2019 uzavřeno o 33 tis. smluv více (+16,4 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 7,2 tis. Kč (+1,7 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.06.2020 činil 3,2 mil. smluv, což je o 6 tis. smluv méně (-0,2 %) než ke konci roku 2019.

Výplata zálohy státní podpory za rok 2019 nebyla k 30.06.2020 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. (Pozn.: Během dubna letošního roku Ministerstvo financí stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory v celkové výši 4,1 mld. Kč.)

K 30.06.2020 bylo evidováno celkem 540 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2019 pokles o 15 tis. úvěrů (- 2,7 %). Celkový objem úvěrů k 30.06.2020 dosáhl hodnoty 285,4 mld. Kč, což je o 7,3 mld. Kč více než na konci roku 2019 (+2,6%). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce, který k 30.06.2020 činil 80,6 %, oproti konci roku 2019 vzrostl o 3,3 procentního bodu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář