CZ EN

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2014 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.q 2014
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 430 233 516 385 579 730 705 463 575 292 532 765 410 461 433 093 449 588 363 863
Přírůstek (%)   20,0 12,3 21,7 -18,5 -7,4 -23,0 5,5 3,8 -19,1
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 227,9 235,8 284,9 302,8 308,7 300,5 346,2 366,1 370,8 332,4
Přírůstek (%)   3,5 20,8 6,3 2,0 -2,7 15,2 5,7 1,3 -10,4
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 5 573 874 5 297 522 5 132 595 5 070 510 4 926 183 4 845 319 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 881 803
Přírůstek (%)   -5,0 -3,1 -1,2 -2,8 -1,6 -6,1 -5,1 -5,8 -4,5
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 16,086 15,772 14,976 14,220 13,262 11,743 10,729 5,290 4,953 4,645
Přírůstek (%)   -2,0 -5,0 -5,0 -6,7 -11,5 -8,6 -50,7 -6,4 -6,2
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 3 242 3 173 3 090 2 927 2 776 2 631 1 324 1 312 1 316 n/a
Přírůstek (%)   -2,1 -2,6 -5,3 -5,2 -5,2 -49,7 -0,9 0,3 n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 328,987 359,848 384,880 401,061 415,150 430,122 433,433 434,986 429,110 408,086
Přírůstek (%)   9,4 7,0 4,2 3,5 3,6 0,8 0,4 -1,4 -4,9
Úvěry celkem 1) Počet 857 875 900 653 942 944 971 176 988 353 993 357 956 659 894 358 815 160 769 673
v tom: ze stavebního spoření   582 867 587 501 580 352 569 870 565 485 564 633 552 999 521 312 471 441 437 421
překlenovací 2)   275 008 313 152 362 592 401 306 422 868 428 724 403 660 373 046 343 719 332 252
  Přírůstek (%)   5,0 4,7 3,0 1,8 0,5 -3,7 -6,5 -8,9 -5,6
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 108,063 135,450 179,301 227,417 267,512 293,362 293,115 282,217 261,411 251,757
v tom: ze stavebního spoření   31,751 35,073 38,912 42,875 48,899 53,069 55,780 55,709 51,740 48,275
překlenovací 2)   76,312 100,377 140,389 184,542 218,613 240,294 237,335 226,508 209,671 203,482
  Přírůstek (%)   25,3 32,4 26,8 17,6 9,7 -0,1 -3,7 -7,4 -3,7
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 32,8 37,6 46,6 56,7 64,4 68,2 67,6 64,9 60,9 61,7
1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2014

Za první tři čtvrtletí roku 2014 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 364 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 121,4 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 332 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2013, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu 301 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 381 tis. Kč, tedy bylo za první tři čtvrtletí roku 2014 uzavřeno o 63 tis. smluv více (+ 21,1 %) při současném poklesu průměrné cílové částky o 49 tis. Kč (- 13 %).

K 30.09.2014 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil 3,881 mil. smluv, což je o 185 tis. smluv méně (- 4,5 %) než ke konci roku 2013. Výplata zálohy státní podpory za rok 2014 nebyla k 30.09.2014 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. (Pozn.: Během sledovaného období letošního roku byla stavebním spořitelnám Ministerstvem financí poukázána částka ročních záloh státní podpory ve výši 4,645 mld. Kč.)

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 30.09.2014 hodnoty 770 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2013, kdy bylo evidováno celkem 815 tis. úvěrů, poklesl během tří čtvrtletí roku 2014 o 45 tis. úvěrů (- 5,6 %). Celkový objem úvěrů k 30.09.2014 dosáhl hodnoty 251,8 mld. Kč, což představuje pokles oproti stavu k 31.12.2013 o 9,7 mld. Kč (- 3,7 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 30.09.2014 činil 61,7 %, oproti stavu ke konci roku 2013 tedy došlo k jeho mírnému zvýšení (+ 1,3 %).

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 14.11.2014

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.