CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2013

Za rok 2013 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 450 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 167,5 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 371 tis. Kč. V porovnání s údaji za rok 2012, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu 433 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 366 tis. Kč, bylo v roce 2013 uzavřeno o 17 tis. smluv více (+ 4 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 5 tis. Kč (+ 1 %).

K 31.12.2013 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil 4,067 mil. smluv, což je o 250 tis. smluv méně (- 6 %) než ke konci roku 2012. V roce 2013 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 4,953 mld. Kč, což je o 337 mil. Kč méně (- 6 %) než v roce 2012, kdy byla státní podpora vyplacena ve výši 5,290 mld. Kč. Nadále se tak projevuje vliv změny zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kterou byla s účinností od 01.01.2011 snížena poskytovaná roční záloha státní podpory na max. 2.000 Kč, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám jednoho účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 2.000 Kč.

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl ke konci roku 2013 počtu 815 tis. úvěrů, což představuje pokles úvěrů oproti stavu ke konci loňského roku o 79 tis. (- 8,9 %). Celkový objem úvěrů ke konci roku 2013 dosáhl hodnoty 261,4 mld. Kč, což znamená pokles oproti stavu k 31.12.2012 o 20,8 mld. Kč (- 7,4 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.12.2013 poklesl oproti stavu ke konci roku 2012 o 4 procentní body na hodnotu 60,9 %.

Struktura nových úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů se dlouhodobě nemění. Nejvíce, tj. 86,7 % úvěrů ze stavebního spoření bylo podle údajů stavebních spořitelen použito ke splacení překlenovacích úvěrů; 8,5 % bylo určeno pro rekonstrukce a modernizace a 3,2 % na koupi či výstavbu bytu nebo rodinného domu. U nových překlenovacích úvěrů bylo 41,5 % určeno na rekonstrukce a modernizace a 30,5 % na koupi či výstavbu bytu nebo rodinného domu.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 11.02.2014

Související informace:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.