CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2013

Za tři čtvrtletí roku 2013 bylo podle údajů, které Ministerstvo financí eviduje, uzavřeno cca 301 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 115,2 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 381,1 tis. Kč. V porovnání s údaji za stejné období roku 2012, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 299 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 330,4 tis. Kč, tedy bylo ve sledovaném období roku 2013 uzavřeno o 2 tis. smluv více při současném nárůstu průměrné cílové částky o 50,7 tis. Kč.

K 30.09.2013 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,1 mil. smluv, což je o cca 218 tis. smluv méně než ke konci roku 2012. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále klesá podíl smluv uzavřených před 01.01.2004, tzv. starých, u kterých maximální výše připsané státní podpory mohla do roku 2010 dosáhnout částky 4.500 Kč za rok, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv klesl již na 32,03 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za tři čtvrtletí roku 2013 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 4,844 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za stejné období roku 2012 činila 5,148 mld. Kč, tedy o cca 304 mil. Kč více než za sledované období. Výplata zálohy státní podpory za rok 2013 nebyla k 30.09.2013 plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30.09.2013 hodnoty cca 834 tis. úvěrů a oproti předchozímu čtvrtletí roku 2013, kdy bylo 30.06.2013 evidováno celkem cca 854 tis. úvěrů, poklesl ve 3. čtvrtletí roku 2013 o 20 tis. úvěrů. Celkový objem úvěrů ke konci 3. čtvrtletí roku 2013 dosáhl hodnoty cca 264,34 mld. Kč a poklesl oproti stavu k 30.06.2013 o cca 5,66 mld. Kč.

Poměr objemu úvěrů k naspořené částce poklesl oproti stavu na konci 2. čtvrtletí roku 2013, kdy dosáhl hodnoty 63,1 % o 0,3 procentního bodu a k 30.09.2013 dosahuje výše 62,8%.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 15.11.2013

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.