CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.06.2013

Za 1. pololetí roku 2013 eviduje Ministerstvo financí údaje, podle kterých bylo během tohoto období uzavřeno cca 186 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 70 mld. Kč. Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv fyzickými osobami dosáhla výše cca 373 tis. Kč. V porovnání s údaji za 1. pololetí roku 2012, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 207 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 311 tis. Kč, tedy bylo za 1. pololetí roku 2013 uzavřeno o cca 20 tis. smluv méně při současném nárůstu průměrné cílové částky o 62 tis. Kč.

K 30.06.2013 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,2 mil. smluv, což je o cca 148 tis. smluv méně než ke konci roku 2012. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále roste podíl smluv uzavřených po 01.01.2004, tzv. nových, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv vzrostl již na 71,7 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za 1. pololetí roku 2013 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 4,825 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za 1. pololetí roku 2012 činila 5,126 mld. Kč, tedy o cca 301 mil. Kč více než za sledované období. V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2012, neboť výplata zálohy státní podpory za rok 2012 nebyla k 30.06.2013 plně zrealizována. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2013, kde výplata státní podpory za tento rok dosud nezačala.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30.06.2013 hodnoty cca 854 tis. úvěrů a oproti 1. čtvrtletí roku 2013, kdy bylo 31.03.2013 evidováno celkem cca 874 tis. úvěrů, poklesl ve 2. čtvrtletí roku 2013 o cca 20 tis. úvěrů. Celkový objem úvěrů ke konci 1. pololetí roku 2013 dosáhl hodnoty cca 270,0 mld. Kč a klesl oproti stavu k 31.03.2013 o cca 6,2 mld. Kč. Pokles objemu úvěrů se projevil v hodnotě poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr oproti stavu na konci 1. čtvrtletí roku 2013, kdy dosáhl hodnoty 64,2 %, klesl o 1,1 procentního bodu a k 30.06.2013 dosahuje výše 63,1%.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 14. srpna 2013

Související informace

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.