CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2012

Za tři čtvrtletí roku 2012 bylo podle údajů, které Ministerstvo financí eviduje, uzavřeno cca 299 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 99,7 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 330,4 tis. Kč. V porovnání s údaji za stejné období roku 2011, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 277 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 349 tis. Kč, tedy bylo ve sledovaném období roku 2012 uzavřeno o 22 tis. smluv více než ve stejném období roku 2011 při současném poklesu průměrné cílové částky o 19 tis. Kč.

K 30.09.2012 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,33 mil. smluv, což je o cca 221 tis. smluv méně než ke konci roku 2011. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále klesá podíl smluv uzavřených před 01.01.2004, tzv. starých, u kterých maximální výše připsané státní podpory mohla do roku 2010 vč. dosáhnout částky 4.500 Kč za rok, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv klesl již na 32,74 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za tři čtvrtletí roku 2012 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 5,148 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za stejné období roku 2011 činila 10,537 mld. Kč, tedy o cca 5,389 mld. Kč více než za sledované období. V tabulce je uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2011. Průměrná výše státní podpory dosáhla hodnoty 1324 Kč, což je o 49,7 % méně než v roce 2010. Výplata zálohy státní podpory za rok 2012 nebyla k 30.09.2012 plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

Výrazný pokles státní podpory poskytnuté za tři čtvrtletí roku 2012 a průměrné výše státní podpory za rok 2011 souvisel zejména se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kterou byla s účinností od 01.01.2011 snížena poskytovaná záloha státní podpory na 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20.000 Kč, tj. maximálně 2.000 Kč, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 2.000 Kč.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30.09.2012 hodnoty cca 913 tis. úvěrů a oproti předchozímu čtvrtletí roku 2012, kdy bylo 30.06.2012 evidováno celkem cca 927 tis. úvěrů, poklesl ve 3. čtvrtletí roku 2012 o 14 tis. úvěrů. Celkový objem úvěrů ke konci 3. čtvrtletí roku 2012 dosáhl hodnoty cca 283,84 mld. Kč a poklesl oproti stavu k 30.06.2012 o cca 1,98 mld. Kč. Pokles objemu úvěrů ani pokles naspořené částky se neprojevil v hodnotě poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr se oproti stavu na konci 2. čtvrtletí roku 2012, kdy dosáhl hodnoty 67,3 %, nezměnil a k 30.09.2012 dosahuje stejné výše.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 12.11.2012

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.