CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03.2012

V prvním čtvrtletí roku 2012 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno cca 116 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 34,4 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv uzavřených fyzickými osobami dosáhla výše 293,9 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2011, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl cca 96 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob činila 294,6 tis. Kč, došlo v 1. čtvrtletí 2012 k nárůstu počtu uzavřených smluv (o 20 tis. smluv) při současném nepatrném poklesu průměrné cílové částky (o 0,7 tis. Kč).

K datu 31.03.2012 činil celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 4,492 mil. smluv, což je o cca 58 tis. smluv méně než ke konci roku 2011.

Celkový počet úvěrů dosáhl k datu 31.03.2012 počtu 939 557 úvěrů a oproti konci roku 2011 klesl o 17 102 úvěrů. Objem úvěrů ke konci čtvrtletí činil celkem 288,1 mld. Kč a klesl tak oproti stavu k 31.12.2011 o 5 mld. Kč.

Struktura nových úvěrů ze stavebního spoření se dlouhodobě nemění. Nejvíce (87,14 %) úvěrů ze stavebního spoření je použito ke splacení překlenovacích úvěrů, dalších 8,07 % je určeno pro rekonstrukce a modernizace. Ke koupi bytu nebo rodinného domu bylo využito 2,04 % úvěrů, na pořízení nových bytů a rodinných domů 1,23 % a zbývající 1,52 % bylo použito k jiným účelům. S uvedeným pořadím koresponduje i výše poskytnutých úvěrů: splacení překlenovacího úvěru – 91,03 % (3,8 mld. Kč), rekonstrukce a modernizace – 4,6 % (190 mil. Kč), nabytí bytu nebo rodinného domu – 1,92 % (79 mil. Kč), nové byty a rodinné domy – 1,13 % (47 mil. Kč) a ostatními účely – 1,34 % (55 mil. Kč) U nových překlenovacích úvěrů je 41,57 % určeno na modernizace a rekonstrukce, 27,34 % na nabytí bytu nebo rodinného domu, 22,63 % na ostatní účely a 8,45 % na výstavbu nových domů či bytů. Struktura nových překlenovacích úvěrů podle jejich objemu s pořadím podle počtu nekoresponduje: nejvíce, 2,92 mld.Kč (33,64 %) je určeno na pořízení bytu nebo rodinného domu, dalších 2,91 mld.Kč (33,49 %) je použito na ostatní účely , 1,92 mld.Kč (22,03 %) míří do skupiny rekonstrukce a modernizace, a nejméně, 0,94 mld.Kč (10,84 %) jsou využity k nové výstavbě.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.