CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.06.2012

Za 1. pololetí roku 2012 eviduje Ministerstvo financí údaje, podle kterých bylo během tohoto období uzavřeno cca 207 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 65 mld. Kč. Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv fyzickými osobami dosáhla výše cca 311  tis. Kč. V porovnání s údaji za 1. pololetí roku 2011, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 185 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca  316 tis. Kč, tedy bylo za 1. pololetí roku 2012 uzavřeno o cca 22 tis. smluv více při současném poklesu průměrné cílové částky o 2 tis. Kč.

K 30.06.2012 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,4 mil. smluv, což je o cca 147 tis. smluv méně než ke konci roku 2011. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále roste podíl smluv uzavřených po 01.01.2004, tzv. nových, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv vzrostl již na 66,6 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za 1. pololetí roku 2012 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 5,126 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za 1. pololetí roku 2011 činila 10,493 mld. Kč, tedy o cca 5,367 mld. Kč více než za sledované období. Výrazný pokles státní podpory poskytnuté v 1. pololetí roku 2012 souvisel zejména se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kterou byla s účinností od 1. 1. 2011 snížena poskytovaná záloha státní podpory na 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč, tj. maximálně 2 000 Kč, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 2 000 Kč. V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2011. Výplata zálohy státní podpory za rok 2011 nebyla k 30.06.2012 plně zrealizována. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2012, kde výplata státní podpory za tento rok dosud nezačala.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30.06.2012 hodnoty cca  927 tis. úvěrů a oproti 1. čtvrtletí roku 2012, kdy bylo 31.03.2012 evidováno celkem cca  940 tis. úvěrů, poklesl ve 2. čtvrtletí roku 2012 o cca 13 tis. úvěrů.  Celkový objem úvěrů ke konci 1. pololetí roku 2012 dosáhl hodnoty cca 285,8 mld. Kč a klesl oproti stavu k  31.03.2012 o cca 2,2 mld. Kč. Pokles objemu úvěrů se  neprojevil  v hodnotě poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr se oproti stavu na konci 1. čtvrtletí roku 2012, kdy dosáhl hodnoty 67,3 %, nezměnil a k 30.06.2012 dosahuje stejné výše.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.