CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2010

Za tři čtvrtletí roku 2010 bylo podle údajů, které Ministerstvo financí eviduje, uzavřeno cca 396 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 129,5 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 315 tis. Kč. V porovnání s údaji za stejné období roku 2009, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 396 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 302 tis. Kč, tedy byl za sledovaném období roku 2010 uzavřen přibližně stejný počet smluv jako ve stejném období roku 2009 při současném nárůstu průměrné cílové částky o 13 tis. Kč.

K 30. 9. 2010 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,89 mil. smluv, což je o cca 40 tis. smluv méně než ke konci roku 2009. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále roste podíl smluv uzavřených po 1. 1. 2004, tzv. nových, u kterých maximální výše připsané státní podpory může dosáhnout částky 3000 Kč za rok, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv vzrostl již na 56 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za tři čtvrtletí roku 2010 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 11,208 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za stejné období roku 2009 činila 12,445 mld. Kč, tedy o cca 1,24 mld. Kč více než za sledované období. V tabulce je uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2009. Průměrná výše státní podpory dosáhla hodnoty 2776 Kč, což je o 5,2% méně než v roce 2008. Výplata zálohy státní podpory za rok 2010 nebyla k 30. 9. 2010 plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30. 9. 2010 hodnoty cca 997 tis. úvěrů a oproti předchozímu čtvrtletí roku 2010, kdy bylo 30. 6. 2010 evidováno celkem cca 994 tis. úvěrů, vrostl ve 3. čtvrtletí roku 2010 o 3 tis. úvěrů. Celkový objem úvěrů ke konci 3. čtvrtletí roku 2010 dosáhl hodnoty cca 286,7 mld. Kč  a vzrostl oproti stavu k 30. 6. 2010 o cca 6,1 mld. Kč. Nárůst objemu úvěrů se  projevil  v  nárůstu poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr se oproti stavu na konci 1. pololetí roku 2010, kdy dosáhl hodnoty 66,5%, zvýšil o 1,9 procentního bodu na hodnotu 68,4% (stav k 30. 9. 2010).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.