CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2010

Za 1. pololetí roku 2010 eviduje Ministerstvo financí údaje, podle kterých bylo během tohoto období uzavřeno cca 293 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 91,8 mld. Kč. Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv fyzickými osobami dosáhla výše cca 314 tis. Kč. V porovnání s údaji za 1. pololetí roku 2009, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 281 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 295 tis. Kč, tedy bylo za 1. pololetí roku 2010 uzavřeno o 12 tis. smluv více při současném nárůstu průměrné cílové částky o 19 tis. Kč.

K 30. 6. 2010 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,93 mil. smluv, což je o cca 10 tis. smluv více než ke konci roku 2009. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále roste podíl smluv uzavřených po 1. 1. 2004, tzv. nových, u kterých maximální výše připsané státní podpory může dosáhnout částky 3000 Kč za rok, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv vzrostl již na 56 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za 1. pololetí roku 2010 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 11,208 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za 1. pololetí roku 2009 činila 12,364 mld. Kč, tedy o cca 1,26 mld. Kč více než za sledované období. V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2009. Výplata zálohy státní podpory za rok 2009 nebyla k 30. 6. 2010 plně zrealizována. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2010, kde výplata státní podpory dosud nezačala.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30. 6. 2010 hodnoty cca  994 tis. úvěrů a oproti 1. čtvrtletí roku 2010, kdy bylo 31. 3. 2010 evidováno celkem cca  989 tis. úvěrů, vrostl ve 2. čtvrtletí roku 2010 o 5 tis. úvěrů.  Celkový objem úvěrů ke konci 1. pololetí roku 2010 dosáhl hodnoty cca 280,6 mld. Kč  a vzrostl oproti stavu k  31. 3. 2010 o cca 8,2 mld. Kč. Nárůst objemu úvěrů se  projevil  v  nárůstu poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr se oproti stavu na konci 1. čtvrtletí roku 2010, kdy dosáhl hodnoty 65,7 %, zvýšil o 0,8 procentního bodu na hodnotu 66,5 % (stav k 30. 6. 2010).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.