CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03. 2009

Za 1. čtvrtletí roku 2009 eviduje Ministerstvo financí údaje, podle kterých bylo uzavřeno cca 149 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 43 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 286 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 bylo uzavřeno o cca 10 tis. smluv o stavebním spoření méně než ve stejném období loňského roku a současně se snížila průměrná cílová částka u fyzických osob o cca 26,3 tis. Kč.

Celkový počet smluv o stavebním spoření oproti stavu ke konci roku 2008 poklesl o cca 103 tis. smluv. K 31. 3. 2009 tak bylo evidováno necelých 5 mil. smluv o stavebním spoření.   

Současně s poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění struktura jejich počtu. V 1. čtvrtletí 2009 pokračoval růst podílu tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených po 1. 1. 2004, na celkovém počtu smluv na 46 %, což oproti 1. čtvrtletí 2008, kdy jejich podíl činil 33,8 %, představuje meziroční nárůst o 12,2 procentních bodů.

Uvedený pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření i zvyšující se podíl tzv. nových smluv na celkovém počtu smluv má vliv na výši vyplácené státní podpory. V 1. čtvrtletí 2009 byla na naspořené prostředky roku 2008 evidována státní podpora v celkovém objemu cca 12,4 mld. Kč, což je o 1 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Celkové výdaje ze státního rozpočtu na výplatu státní podpory stavebního spoření v roce 2008 činily 14,22 mld. Kč.

V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2008. Důvodem je skutečnost, že výplata zálohy státní podpory za rok 2008 nebyla k 31. 3. 2009 zrealizována. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2009, kde výplata státní podpory dosud nezačala.

V úvěrové oblasti je k  31. 3. 2009 evidováno celkem cca 972 tis. úvěrů, což oproti stavu ke konci roku 2008, kdy celkový počet úvěrů dosáhl počtu cca 971 tis. úvěrů, představuje nárůst o cca 1 tis. úvěrů, tzn. v relativním vyjádření nárůst  pouze o 0,1 %. Tempo nárůstu celkového počtu úvěrů se tak v letošním roce oproti minulým letům snížilo.
 
Celkový objem úvěrů ke konci 1. čtvrtletí 2009  dosáhl hodnoty cca 234 mld. Kč a vzrostl tak oproti konci roku 2008 o cca 7 mld. Kč, tj.  o 3,0 %.  Nárůst objemu úvěrů se pak následně projevuje i v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky. K 31. 3. 2009 tento poměr dosáhl hodnoty 60 % a oproti konci roku 2008, kdy jeho hodnota byla 56,7 %, se tak zvýšil o 3,3 procentního bodu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.