CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.06. 2009

Za 1. pololetí roku 2009 eviduje Ministerstvo financí údaje, podle kterých bylo během tohoto období uzavřeno cca 281 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 85 mld. Kč. Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv fyzickými osobami dosáhla výše cca 295 tis. Kč. V porovnání s údaji za 1. pololetí roku 2008, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 307 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 312 tis. Kč, bylo za 1. pololetí roku 2009 uzavřeno o 26 tis. smluv méně při současném poklesu průměrné cílové částky o 17 tis. Kč.

K 30. 6. 2009 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,9 mil., což je o cca 162 tis. smluv méně než ke konci roku 2008, kdy celkový počet smluv činil cca 5,1 mil. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Roste podíl smluv uzavřených po 1. 1. 2004, u kterých maximální výše připsané státní podpory může dosáhnout částky 3000 Kč za rok, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto tzv. nový smluv na celkovém počtu smluv vzrostl na 48 %. Tato strukturální změna se promítne do výše vyplacené státní podpory. Za 1. pololetí roku 2009 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 12,364 mld. Kč. V porovnání s výší vyplacené státní podpory za 1. pololetí roku 2008, kdy k  30. 6. 2008 byla vyplacena státní podpora ve výši 13,4 mld. Kč, bylo na výplatu státní podpory za 1. pololetí roku 2009 vydáno ze státního rozpočtu o cca 1 mld. Kč méně.

V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2008. Výplata zálohy státní podpory za rok 2008 nebyla k 30. 6. 2009 plně zrealizována. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2009, kde výplata státní podpory dosud nezačala.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30. 6. 2009 hodnoty cca 980 tis. úvěrů a oproti 1. čtvrtletí roku 2009, kdy bylo k  31. 3. 2009 evidováno celkem cca 972 tis. úvěrů, vrostl za 2. čtvrtletí roku 2009 o 8 tis. úvěrů.  Celkový objem úvěrů ke konci 1. pololetí roku 2009 dosáhl hodnoty cca 244 mld. Kč  a vzrostl tak oproti stavu k  31. 3. 2009 o cca  10 mld. Kč. Nárůst  objemu úvěrů se  projevil  v  nárůstu poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr se oproti stavu na konci 1. čtvrtletí roku 2009, kdy dosáhl hodnoty 60 %, zvýšil o 2 procentní body na hodnotu 62 % (stav k 30. 6. 2009).   

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.