CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2005

Stav počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření ke konci 3. čtvrtletí potvrzuje trend mírného oživení trhu stavebního spoření v letošním roce, kdy – s ohledem na tradiční marketingové kampaně stavebních spořitelen v závěru roku – bude pravděpodobně překonán loňský počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření (315 tis. smluv), který byl historicky 2. nejnižší od počátku existence stavebního spoření v České republice v roce 1993 (nižší počet nově uzavřených smluv byl jen v roce 1993, kdy bylo uzavřeno 206 tis. nových smluv). Ke konci 3. čtvrtletí tak bylo uzavřeno cca 282 tis. nových smluv, což představuje meziroční nárůst proti stejnému období loňského roku o 90 tis. nových smluv.

Stále pokračuje pokles počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření. Trend jejich poklesu trvá již od konce roku 2003, který byl posledním rokem před účinností novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Novela zákona od 1.1.2004 mj. snížila státní podporu na nové nižší maximum 3 tis. Kč. Počet smluv ke konci roku 2003 tehdy dosáhl 6,3 mil. smluv. Od té doby se jejich počet stále snižuje až k počtu 5,6 mil. smluv k 30.9.2005, což představuje pokles oproti konci roku 2003 téměř o 11 %. V drtivé většině (cca 97 %) se jedná o smlouvy uzavřené před účinností novely zákona č. 96/1993 Sb., což se příznivě odráží na struktuře portfolia smluv, kde podíl tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených po novele zákona, na celkovém počtu smluv již činí cca 10 %.

V roce 2005 byla státní podpora stavebního spoření vyplacena v celkové výši 16,1 mld. Kč. Jedná se o doposud nejvyšší vyplacenou státní podporu, nicméně lze očekávat, že její výše se bude v budoucnu snižovat, a to v závislosti na poklesu počtu tzv. starých smluv, tj. smluv uzavřených před účinností výše zmíněné novely zákona č. 96/1993 Sb., a na postupné stabilizaci portfolia smluv o stavebním spoření.

V úvěrové oblasti celkový objem úvěrů překročil částku 100 mld. Kč a dosáhl k 30.9.2005 hodnotu 100,2 mld. Kč, což představuje nárůst proti závěru roku 2004 o cca 16 mld. Kč. Poměr objemu úvěrů k naspořené částce se však – i přes tento pozitivní výsledek – zvýšil proti konci roku 2004 jen velmi mírně na 32,6 %, tj. o cca 3 procentní body, což je vzhledem k základnímu cíli stavebního spoření, poskytovat výhodné úvěry na bytové potřeby, stále velmi nízká hodnota.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.