CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice v roce 2005

V roce 2005 bylo uzavřeno cca 430 tis. nových smluv o stavebním spoření, čímž se potvrdil trend velmi mírného oživení trhu stavebního spoření signalizovaný v pololetí. Proti roku 2004 bylo v roce 2005 uzavřeno o cca 116 tis. smluv více, přičemž nejvíc nových smluv bylo již tradičně (zejména na základě reklamních kampaní stavebních spořitelen) uzavřeno během posledního čtvrtletí – cca 148 tis. Počet nově uzavřených smluv je však stále velmi nízký a zdaleka nedosahuje hodnot z minulých let. Stále se tak projevuje vliv novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která s účinností od 1.1.2004 mj. snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření ze 4 500 Kč na 3 000 Kč. 

S vývojem počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření koresponduje pokles celkového počtu smluv ve fázi spoření, kdy – obdobně jako v roce 2004 – počet nově uzavřených smluv nevyvážil jejich úbytek a došlo k poklesu celkového počtu smluv proti roku 2004 o 5,5 % na hodnotu cca 5,6 mil. smluv. Proti konci roku 2003, kdy celkový počet smluv ve fázi spoření kulminoval, již došlo k úbytku celkového počtu smluv o cca 727 tis. Toto číslo představuje úbytek cca 1 472 tis. převážně tzv. starých smluv, tj. smluv s maximem státní podpory 4 500 Kč, který je kompenzovaný přírůstkem cca 745 tis. nových smluv s maximem státní podpory 3 000 Kč. Postupně se tak mění struktura portfolia smluv, přičemž podíl smluv uzavřených po 1.1.2004 již přesahuje 10 %.

V roce 2005 byla státní podpora stavebního spoření vyplacena v celkové výši 16,1 mld. Kč. Jedná se o doposud nejvyšší vyplacenou státní podporu, nicméně lze očekávat, že její výše se bude v budoucnu snižovat, a to v závislosti na poklesu počtu tzv. starých smluv a na postupné stabilizaci portfolia smluv o stavebním spoření.

Celkový objem úvěrů dosáhl k 31.12.2005 hodnotu cca 108,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o rekordních cca 24 mld. Kč. Tento pozitivní výsledek se však příliš neprojevil v poměru objemu úvěrů k naspořené částce, jehož hodnota dosáhla 32,8 %, což představuje meziroční nárůst jen o 3,5 procentního bodu. Tempo růstu celkového počtu úvěrů i jejich objemů je tak stále dlouhodobě nedostatečné a neodpovídá záměru stavebního spoření – poskytovat výhodné úvěry na bytové potřeby. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.