CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice v 1. čtvrtletí roku 2005

Z vývoje počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření v 1. čtvrtletí roku 2005 je zřejmé, že i tento rok bude ve znamení výrazného úbytku nově uzavřených smluv oproti letům před účinností novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, tj. před 1.1.2004. Nicméně počet nově uzavřených smluv je proti stejnému období loňského roku vyšší o cca 30 tis. smluv, což by – vzhledem k tomu, že 1. čtvrtletí bývá co do počtu nových smluv tradičně nejslabší – mohlo být předzvěstí možného oživení trhu stavebního spoření. K tomu přispívá částečně také vývoj základních úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou, což vede k tomu, že se i nově uzavírané smlouvy  stavební spoření stávají jedním z nejvýnosnějších finančních produktů – vzhledem k míře rizika – na finančním trhu. Efektivní míra výnosnosti stavebního spoření se u nových smluv pohybuje v závislosti na smluvních podmínkách okolo 6 % p.a.

V 1. čtvrtletí dále pokračoval pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření a teprve další vývoj ukáže, kdy dojde ke změně tohoto trendu a na jaké úrovni se systém stavebního spoření stabilizuje. Na druhé straně to však svědčí o poměrně rychlé „obměně“ portfolia smluv o stavebním spoření ve stavebních spořitelnách, kdy jsou smlouvy uzavřené před účinností novely zákona o stavebním spoření postupně nahrazovány nově uzavíranými smlouvami, což je z pohledu budoucího vývoje vyplácené státní podpory stavebního spoření pozitivní jev pro státní rozpočet. V roce 2004 tak bylo ukončeno celkem 735 tis. smluv uzavřených před účinností novely zákona č. 96/1993 Sb.

Státní podpora stavebního spoření byla v 1. čtvrtletí přiznána (připsání na účty účastníků by mělo proběhnout v souladu se zákonem o stavebním spoření do 1 měsíce ode dne 21.4.2005, kdy byla státní podpora připsána na účty stavebních spořitelen) ve výši 15,4 mld. Kč. Již nyní je tedy zřejmé, že celková výše státní podpory přiznané v roce 2005 přesáhne úroveň roku 2004 a bude se – vzhledem k tomu, že výplata státní podpory není v roce 2005 doposud ukončena – pohybovat podle dosavadních odhadů kolem 16 mld. Kč. Důvodem tohoto nárůstu státní podpory v roce 2005 je fakt, že na významnou část (cca ¼) nově uzavřených smluv o stavebním spoření v roce 2003 nebyla v roce 2004 žádána vůbec státní podpora (cca na 530 tis. takovýchto smluv). Požadavek na státní podporu byl u těchto smluv účastníky „přesunut“ do roku 2005. Pravděpodobným důvodem je zřejmě to, že účastníci v roce 2003 na překotně uzavřené smlouvy již v tomto roce nespořili, takže ani nežádali o státní podporu v roce 2004. Spořit na tyto smlouvy začali až v roce 2004, což se ve svém důsledku projevilo nárůstem požadovaného objemu státní podpory v roce 2005. Svoji roli sehrává i vysoká atraktivita stavebního spoření a to, že dosavadní tempo růstu úvěrů poskytovaných stavebními spořitelnami není stále dostatečné.

V tabulce i nadále není uvedena průměrná hodnota přiznané státní podpory za rok 2004. Důvodem je to, že její výplata není v tuto chvíli ještě ukončena. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2005.

Co se týká úvěrové oblasti, tak teprve další vývoj ukáže, zda bude i v roce 2005 nadále pokračovat poměrně mírný pozitivní trend jejího vývoje nastoupený v minulých letech, a to i vzhledem k určité sezónnosti úvěrů poskytovaných účastníkům stavebního spoření výhradně na bytové potřeby, kdy z vývoje v 1. čtvrtletí lze jen obtížně predikovat další vývoj. Nicméně tempo růstu poměru úvěrů k uspořené částce by mělo být ovšem ke splnění záměru stavebního spoření – poskytovat výhodné úvěry na bytové potřeby – výrazně vyšší, čemuž však dosavadní údaje za 1. čtvrtletí nenasvědčují.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.