CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice v roce 2004

Vliv novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2004 a která mj. snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření, na vývoj stavebního spoření v České republice je nejmarkantněji zřetelný v počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření v roce 2004. V tomto roce došlo k výraznému poklesu počtu nově uzavřených smluv, a to zejména proti roku 2003 (pokles o 85 %), který byl poznamenán snahou fyzických osob - občanů i stavebních spořitelen uzavřít před účinností zmíněné novely co nejvíce nových smluv s co nejvyšší cílovou částkou a využít tak v maximální míře výhod předchozí právní úpravy.

S poklesem počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření koresponduje snížení celkového počtu smluv o stavebním spoření k ultimu roku 2004, kdy počet nově uzavřených smluv v roce 2004 nevyvážil úbytek smluv a došlo, a to poprvé v historii stavebního spoření, k mírnému poklesu celkového počtu smluv o 6,4 % proti předchozímu roku.

Popsanému vývoji odpovídá také výše státem přiznané státní podpory, která v roce 2004 činila rekordních 15,337 mld. Kč.

Průměrná státní podpora stavebního spoření přiznaná na jednu smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok je v tabulce počítána podle nové metodiky, kdy jsou do průměru zahrnuty jen smlouvy, na které byla přiznána státní podpora; do průměru nejsou zahrnuty smlouvy, které jsou buď vedeny jako smlouvy bez státní podpory, anebo na ně státní podpora nebyla přiznána.

Důvodem změny metodiky je vzrůstající podíl smluv bez státní podpory či bez přiznané státní podpory na celkovém počtu platných smluv, který by při stávajícím způsobu výpočtu objem průměrné přiznané státní podpory zkresloval. Trend nárůstu počtu smluv bez státní podpory se postupně začal projevovat zhruba od roku 2001, kdy lidé začali využívat tyto smlouvy (vzhledem k jejich výhodnějšímu úročení než v komerčních bankách) jako spořící účet.

Nová metodika také řeší situaci, kdy podle § 11 odst. 3 zákona č. 96/1993 Sb. nárok na státní podporu uplatňují stavební spořitelny za všechny své klienty až po uplynutí kalendářního roku - za příslušný rok je tak státní podpora přiznávána až v roce následujícím. Vzhledem k probíhajícímu zpracování žádostí stavebních spořitelen o státní podporu za rok 2004 tak není v tabulce uvedena její průměrná hodnota za tento rok.

Pozitivní vývoj zaznamenala v roce 2004 úvěrová oblast, kdy k ultimu roku došlo k výraznějšímu nárůstu objemu celkově poskytnutých úvěrů proti předchozímu roku (nárůst o 72,6 %), což se příznivě projevilo ve zvýšení poměru objemu celkových úvěrů a uspořené částky, a to na 38,2 %.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.