CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2023 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2023
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2Q / 2023
PP a DPS 1) Počet 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960 4 455 638 4 424 017 4 440 770 4 396 610 4 321 333
  Přírůstek (%) -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,4 0,1 -0,7 0,4 -1,0 -1,7
- z toho PP Počet 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140 3 327 507 3 154 028 2 988 958 2 774 757 2 613 197
- z toho DPS Počet 76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 956 820 1 128 131 1 269 989 1 451 812 1 621 853 1 708 136
Nová DPS 2) Počet 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 228 142 283 959 306 579 171 701
  Přírůstek (%) -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 4,1 -1,7 -11,5 24,5 8,0 -44,0
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet 1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 41 506 29 142 19 545 28 201 30 766 26 268
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447 1 545 805 1 589 294 1 628 660 1 646 507 1 639 030
  Přírůstek (%) 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 4,1 4,4 2,8 2,5 1,1 -0,5
- z toho PP Počet 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494 1 240 325 1 223 315 1 193 940 1 137 019 1 087 973
- z toho DPS Počet 13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 235 953 305 480 365 979 434 720 509 488 551 057
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 7,035 7,254 7,390 7,550 7,635 3,782
  Přírůstek (%) 16,0 -0,2 -0,6 0,4 1,1 1,9 3,1 1,9 2,2 1,1 -50,5
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 5,376 5,250 5,096 4,956 4,693 2,199
- z toho na DPS Objem (mld.Kč) 0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 1,659 2,004 2,294 2,594 2,942 1,583
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 36,661 38,252 39,297 40,600 41,523 20,285
  Přírůstek (%) 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 3,5 4,3 2,7 3,3 2,3 -51,1
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 28,424 28,242 27,706 27,252 26,019 11,937
- z toho na DPS Objem (mld.Kč) 0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 8,237 10,010 11,590 13,349 15,505 8,348
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 117 120 124 127 125 134 139 144 146 149 149
  Přírůstek (%) 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 7,0 4,1 3,0 1,9 1,6 0,0
- z toho na PP Objem (Kč) 117 119 122 124 120 128 133 137 140 141 140
- z toho na DPS Objem (Kč) 143 148 152 156 159 160 160 161 161 162 162
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 570 579 598 620 645 702 741 770 796 816 802
  Přírůstek (%) 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 8,7 5,6 4,0 3,4 2,5 -1,6
- z toho na PP Objem (Kč) 568 574 589 606 624 680 722 754 781 795 771
- z toho na DPS Objem (Kč) 749 722 722 741 776 790 800 812 829 853 852

DPS - doplňkové penzijní spoření                                    
PP - penzijní připojištění                                    
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena                                    
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012                                    
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření                                    
4) Stav ke konci období                                    
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance                                    
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2023

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi k 30.06.2023 se oproti konci loňského roku snížil počet neukončených smluv o penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření o přibližně 75 tisíc, což představuje pokles o 1,7 %. Postupně se mění struktura penzijních produktů ve prospěch doplňkového penzijního spoření na úkor penzijního připojištění. Doplňkové penzijní spoření tak představuje již téměř 40 % všech smluv, což oproti konci roku 2022 představuje nárůst o 3 procentní body.

Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka se oproti situaci ke konci předchozích dvou let příliš nezměnila, když osciluje kolem 800 Kč. Celkový objem příspěvků účastníků penzijních produktů činil za první pololetí letošního roku 20,3 mld. Kč.

Příspěvky zaměstnavatele jsou vedeny u 1,6 mil. smluv o  penzijním připojištění, resp. doplňkovém penzijním spoření, tedy u více než jedné třetiny smluv, což odpovídá dlouhodobému vývoji v celém sektoru. 

Za 1. pololetí roku 2023 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 3,8 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření setrvala na stejné hodnotě (149 Kč) jako ke konci roku 2022, přičemž průměrná výše vyplaceného měsíčního státního příspěvku činila 140 Kč u penzijního připojištění a 162 Kč u doplňkového penzijního spoření.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář