CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2022 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2022
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2Q / 2022
PP a DPS 1) Počet 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960 4 455 638 4 424 017 4 440 770 4 424 591
  Přírůstek (%) 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,4 0,1 -0,7 0,4 -0,4
- z toho PP Počet 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140 3 327 507 3 154 028 2 988 958 2 880 623
- z toho DPS Počet   76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 956 820 1 128 131 1 269 989 1 451 812 1 543 968
Nová PP a DPS 2) Počet 1 128 020 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 228 142 283 959 164 403
  Přírůstek (%) 146,8 -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 4,1 -1,7 -11,5 24,5 -42,1
- z toho PP Počet 1 128 020                    
- z toho DPS Počet   77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 228 142 283 959 164 403
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet   1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 41 506 29 142 19 545 28 201 16 591
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447 1 545 805 1 589 294 1 628 660 1 644 059
  Přírůstek (%) 3,6 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 4,1 4,4 2,8 2,5 0,9
- z toho PP Počet 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494 1 240 325 1 223 315 1 193 940 1 167 757
- z toho DPS Počet   13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 235 953 305 480 365 979 434 720 476 302
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 5,913 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 7,035 7,254 7,390 7,550 3,822
  Přírůstek (%) 5,6 16,0 -0,2 -0,6 0,4 1,1 1,9 3,1 1,9 2,2 -49,4
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 5,913 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 5,376 5,250 5,096 4,956 2,388
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)   0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 1,659 2,004 2,294 2,594 1,434
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 25,493 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 36,661 38,252 39,297 40,600 20,167
  Přírůstek (%) 8,8 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 3,5 4,3 2,7 3,3 -50,3
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 25,493 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 28,424 28,242 27,706 27,252 12,832
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)   0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 8,237 10,010 11,590 13,349 7,335
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 108 117 120 124 127 125 134 139 144 146 148
  Přírůstek (%) 2,5 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 7,0 4,1 3,0 1,9 1,2
- z toho na PP Objem (Kč) 108 117 119 122 124 120 128 133 137 140 141
- z toho na DPS Objem (Kč)   143 148 152 156 159 160 160 161 161 162
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 465 570 579 598 620 645 702 741 770 796 788
  Přírůstek (%) 5,3 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 8,7 5,6 4,0 3,4 -1,0
- z toho na PP Objem (Kč) 465 568 574 589 606 624 680 722 754 781 767
- z toho na DPS Objem (Kč)   749 722 722 741 776 790 800 812 829 829

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2022

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo  k 30.06.2022 evidováno celkem 4,4 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2021 činí pokles o 16 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-0,4 %). Z toho u 1,6 mil. penzijních připojištění/doplňkových penzijních spoření jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Za 1. pololetí roku 2022 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 3,8 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2021 o 2 Kč na hodnotu 148 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 141 Kč (nárůst o 1 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 162 Kč (nárůst o 1 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 20,2 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření klesla proti konci roku 2021 o 8 Kč na hodnotu 788 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění klesla o 14 Kč na hodnotu 767 Kč a účastníka doplňkového penzijního spoření setrvala na hodnotě 829 Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář