CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2021 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2021
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3Q / 2021
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
PP a DPS 1) Počet 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960 4 455 638 4 424 017 4 431 353
  Přírůstek (%) 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,4 0,1 -0,7 0,2
- z toho PP Počet 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140 3 327 507 3 154 028 3 029 489
- z toho DPS Počet     76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 956 820 1 128 131 1 269 989 1 401 864
Nová PP a DPS 2) Počet 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 228 142 207 268
  Přírůstek (%) -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 4,1 -1,7 -11,5 -9,1
- z toho PP Počet 457 033 1 128 020                  
- z toho DPS Počet     77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 228 142 207 268
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet     1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 41 506 29 142 19 545 20 099
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447 1 545 805 1 589 294 1 617 514
  Přírůstek (%) -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 4,1 4,4 2,8 1,8
- z toho PP Počet 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494 1 240 325 1 223 315 1 201 146
- z toho DPS Počet     13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 235 953 305 480 365 979 416 368
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 7,035 7,254 7,390 5,641
  Přírůstek (%) 1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,6 0,4 1,1 1,9 3,1 1,9 -23,7
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 5,376 5,250 5,096 3,730
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)     0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 1,659 2,004 2,294 1,911
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 36,661 38,252 39,297 29,324
  Přírůstek (%) 0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 3,5 4,3 2,7 -25,4
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 28,424 28,242 27,706 19,768
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)     0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 8,237 10,010 11,590 9,556
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 105 108 117 120 124 127 125 134 139 144 146
  Přírůstek (%) 0,4 2,5 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 7,0 4,1 3,0 1,5
- z toho na PP Objem (Kč) 105 108 117 119 122 124 120 128 133 137 139
- z toho na DPS Objem (Kč)     143 148 152 156 159 160 160 161 161
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 442 465 570 579 598 620 645 702 741 770 766
  Přírůstek (%) 0,5 5,3 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 8,7 5,6 4,0 -0,5
- z toho na PP Objem (Kč) 442 465 568 574 589 606 624 680 722 754 750
- z toho na DPS Objem (Kč)     749 722 722 741 776 790 800 812 804

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2021

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.09.2021 evidováno celkem 4,4 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2020 činí nárůst o 7 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (+0,2 %). Z toho u 1,6 mil. penzijních připojištění/doplňkových penzijních spoření jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Za první tři čtvrtletí roku 2021 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 5,6 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2020 o 2 Kč na hodnotu 146 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 139 Kč (nárůst o 2 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 161 Kč (beze změny).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 29,3 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření klesla proti konci roku 2020 o 4 Kč na hodnotu 766 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění klesla o 4 Kč na hodnotu 750 Kč a účastníka doplňkového penzijního spoření klesla o 8 Kč na hodnotu 804 Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.