CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2019 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2019
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
PP a DPS 1) Počet 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960 4 455 638
  Přírůstek (%) 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,4 0,1
- z toho PP Počet 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140 3 327 507
- z toho DPS Počet         76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 956 820 1 128 131
Nová PP a DPS 2) Počet 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666
  Přírůstek (%) -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 4,1 -1,7
- z toho PP Počet 524 867 495 516 457 033 1 128 020              
- z toho DPS Počet         77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet         1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 41 506 29 142
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447 1 545 805
  Přírůstek (%) 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 4,1 4,4
- z toho PP Počet 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494 1 240 325
- z toho DPS Počet         13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 235 953 305 480
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 7,035 7,254
  Přírůstek (%) 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,7 0,4 1,1 1,9 3,1
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 5,376 5,250
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)         0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 1,659 2,004
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 36,661 38,252
  Přírůstek (%) 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 3,5 4,3
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 28,424 28,242
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)         0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 8,237 10,010
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 105 105 105 108 117 120 124 127 125 134 139
  Přírůstek (%) 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 7,1 4,0
- z toho na PP Objem (Kč) 105 105 105 108 117 119 122 124 120 128 133
- z toho na DPS Objem (Kč)         143 148 152 156 159 160 160
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 444 440 442 465 570 579 598 620 645 702 741
  Přírůstek (%) -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 8,8 5,5
- z toho na PP Objem (Kč) 444 440 442 465 568 574 589 606 624 680 722
- z toho na DPS Objem (Kč)         749 722 722 741 776 790 800

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2019

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.12.2019 evidováno celkem 4,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2018 činí nárůst o 5 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (+ 0,1 %). Ke konci roku 2019 bylo evidováno 1,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Objem státních příspěvků vyplacených za rok 2019 na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činil 7,3 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření stoupla proti konci roku 2018 o 5 Kč na hodnotu 139 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 133 Kč (nárůst o 5 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 160 Kč (beze změny).

Objem příspěvků zaplacených účastníky penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v roce 2019 dosáhl hodnoty 38,3 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2018 o 39 Kč na hodnotu 741 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 42 Kč na hodnotu 722 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření vzrostla o 10 Kč na hodnotu 800 Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.