CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.06.2013

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k datu 30.06.2013 evidováno celkem 5,011 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2012 snížil o 123 tis., což představuje pokles o 2,4 %.
V 1. pololetí roku 2013 činil objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění 3,383 mld. Kč, což je o 526 mil. Kč více než za 1. pololetí předchozího roku. Proti stejnému období loňského roku vzrostl v 1. pololetí roku 2013 také objem příspěvků účastníků v penzijním připojištění, a to o cca 3,997 mld. Kč na hodnotu 15,887 mld. Kč. S tím souvisí také výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka, který se zvýšil proti konci roku 2012 o 16 % na hodnotu 539 Kč. V 1. pololetí roku 2013 bylo evidováno 1.347 tis. neukončených penzijních připojištění, na něž zaměstnavatel v průběhu penzijního připojištění alespoň jednou přispěl.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

K 30.06.2013 je podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi evidováno 30.891 neukončených doplňkových penzijních spoření. Během 1. pololetí roku 2013 bylo uzavřeno celkem 30.954 nových smluv o doplňkovém penzijním spoření, z nichž do 311 byly převedeny prostředky z penzijního připojištění. U 4.764 doplňkových penzijních spoření byl v 1. pololetí roku 2013 evidován příspěvek zaměstnavatele.

Na doplňkové penzijní spoření byly za 1. pololetí roku 2013 vyplaceny státní příspěvky v celkové výši 11,70 mil. Kč.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 14. srpna 2013

Související informace

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář